سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هاشمی مریم السادات سیدرسول 2  اجرای دیوار جداکننده کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-451 _ 80 کرمانشاه 1398/05/16 قبول اصلاحیه
میرزایی محمدجعفر علی اشرف 3241939782 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 98 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
مرادی بهروز شاهمراد 380 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 87 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
هدایتی فر برزو حسن 224 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 89 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
محمدی فرزاد اله مراد 2295 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 78 _ کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 پداگوژی PD-159 83/30 90 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
ترک مهدی محمد 188 پداگوژی PD-159 63/30 89 کرمانشاه 1398/07/03 مردود  
جوزی پرستو حسین 96 پداگوژی PD-159 76/70 92 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
دلفانی آبباریکی فرشید سامنی کرم 7 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 93 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 کرمانشاه 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
منصوری فرهاد شرفعلی 418 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 86 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 92 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
اکبری مهین هادی 25 مانتو صنعتی SE-336 _ 90 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
منصوریان نسرین افراسیاب 55 مانتو صنعتی SE-336 _ 80 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
نوروزنژاد ارسلان اله داد 1324 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ غیرمجاز کرمانشاه 1398/07/10 مردود  
عزیزیان میلاد محمدکریم 2752  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 83 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 JAVA SCRIPT IT-530 52 غ کرمانشاه 1398/07/17 مردود آزمون مجدد
منصوری فرهاد شرفعلی 418 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
عزیزیان میلاد محمدکریم 2752 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 85 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
ترک مهدی محمد 188 پداگوژی PD-159 76/70 89 کرمانشاه 1398/07/17 قبول آزمون مجدد
جمالی ژاله نصرت اله 219 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
جوزی پرستو حسین 96 طراحی نقشه قالی با رایانه ( مقدماتی ) SE-266 _ 96 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
داردرمنشی الهه صفرعلی 429 فرآوری خشکبار FI-007 90 93 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 98 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 92 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
ترک مهدی محمد 188 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 83/30 _ کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 70 _ کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 90 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
عزیزیان میلاد محمد کریم 2752 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
پاهیکده الهه علی 743 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 76/70 83 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
خدامرادی منصور احمد 851 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 98 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
هاشمی مریم السادات سیدرسول 2 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 92 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
مرادی بهروز شاهمراد 380 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
شیرزادی عطیه علیرضا 34410 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
محمدی جوانمیر احمد 236 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 93/30 _ کرمانشاه 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.