""سال جهش تولید""
نقشه كشي / عمران

جاویدراد ، فرهاد. مکانیک شکست در طراحی سازه ها .تهران،گوتنبرگ،1388، (521 ص ).مصور.جدول.نمودار.

 

دراین کتاب : به بحث در مورد اصول علم مکانیک شکست و کاربردهای آن در طراحی سازه ها می پردازد.همچنین با توجه به گسترش استفاده از نرم افزارهای آنالیز سازه ها به روش اجزای محدود ،توجه خاصی به استفاده از این روش در محاسبه کمیت های مکانیک شکست،مدل سازی رشدترک و تعیین عمر مفید سازه ها و قطعات ماشین آلات معطوف گردیده است.

ناطقی الهی،فریبرز .آزمایش های غیر مخرب (NDT) و مطالعه موردی از کاربرد آن ها در سازه های فولادی. تهران،نوپردازان،1384، (144 ص (. مصور.جدول.

 

کتاب آزمایشهای غیر مخرب: یا NDT مجموعه ای از روش های بازرسی فنی تخصصی بوده که اطلاعاتی درباره وضعیت مواد – قطعات و جوشها – بدون تخریب یا آیسیب رسانی به آنها بدست می دهد.که از روش های اساسی در کنترل کیفیت بوده که در برنامه کنترل کیفیت صنایع استفاده می گردد.در این کتاب سه روش از آن تحت عنوان 1-آزمایش مایع نافذ یا LPT 2- آزمایش آلتراسونیک یا UT و 3- آزمایش رادیوگرافی یا  RT بیان شده است.

دیویس ،جوزف آ ر.آلیاژ سازی . تهران ، نو÷ردازان ،1386 ، (460ص). نمودار .جدول

.

در این کتاب: فرآیند های آلیاژسازی –عناصر و ترکیباتی که موجب ایجاد زیرساختار ترجیهی و بهبود خواص می شوند مورد بحث قرار می گیرنداگر چه تاکید بر افزودنی هایی است که بطور عمدی اضافه می شوند ،اما اثرات عناصر جزئی نیز بطور خلاصه بیان شده است.

اسمیت ،پیتر.راهنمای کاربردی تجهیزات اصلی پایپینگ . ترجمه احمد اکبرزاده. تهران، دایره صنعت،1388 ،(288 ص) .  مصور.

این کتاب ، بطور اختصاصی در مورد موضوعاتی مثل جانمایی اصولی کارخانه –پمپها-کمپروسورها – مبدلها-گرم کن های شعله-تانکها-ستون ها –برج های خنک کن – سیستم های اطمینان و معبرهای لوله بحث می شود.

محجوب مقدس،سعید.مکانیک مهندسی:متمم دینامیک:حل کلیه مسایل دینامیک مریام .اصفهان،سپاهان،1383،(313 ص) .

 

این کتاب: شامل پاسخگوئی به کلیه مسائل حل نشده ویرایش پنجم کتاب دینامیک مریام (SI-2003) است که در ابتدای کتاب فرمول های موردد نیاز و در انتهای آن پیوست هایی آمده که در حل مسائل بکار گرفته شده اند.

 

جمشیدی ،نیما. آموزش انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS . تهران ، آفرنگ ،1388 ، (424 ص) . مصور.جدول.نمودار. به همراه CD.

این کتاب: راهنمایی جهت حل مسایل انتقال حرارت ،بر اساس دسته بندی مسائل مختلف موجود در کتاب های مرجع درسی و آموزشی انتقال حرارت می باشد.از مباحث مورد بررسی شده در این کتاب می توان به انواع مسائل انتقال حرارت یک بعدی در شرایط پایدار و حل آنها به کمک نرم افزار مذکور-انتقال حرارت دو بعدی-آنالیز انتقال حرارت هدایتی-انتقال حرارت جابجایی و روش تعیین ضرایب انتقال حرارت-تابس و تشعش-آنالیز کوپله و مسائل کاربردی      اشاره نمود.

جمشیدی ،نیما. آموزش انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS . تهران ، آفرنگ ،1388 ، (544 ص) . مصور.جدول. به همراه CD.

 

این کتاب راهنمایی جهت حل مسائل متنوع ارتعاشات می باشد که عناوین عمده مطرح شده در آن به شرح ذیل می باشد: ارتعاشات آزاد-طریقه مدل سازی و حل مسائلو استخراج پاسخ های فرکانس و مودهای آن- ارتعاشات دو یا چند درجه آزادی –ارتعاشات تصادفی-آنالیز دینامیکی  و همچنین  به نحوه استفاده و کمک گرفتن از نرم افزار مذکور در مسایل    یاد شده  می پردازد.

بی یر،فردیناند پی . مکانیک برداری برای مهندسان .ترجمه ابراهیم واحدیان . تهران ، نشر علوم دانشگاهی ،1389 ، جلد دوم، مصور.نمودار.

 

این کتاب به موضوعات مربوط به دینامیک می پردازد که شامل :سینماتیک ذرات-سینتیک ذرات و قانون دوم نیوتن- روشهای انرژی و اندازه حرکت-سیستم های ذرات-سینماتیک اجسام صلب – حرکت صفحه ای اجسام صلب:نیروها و شتایها-سینیتیک اجسام صلب در سه بعد-ارتعاشات مکانیکی – ارتعاشات نامیرا و میرا - پاسخ مسائل  می باشد.

تیموشنکو،استیون. مقاومت مصالح پیشرفته سیستم SI .ترجمه حمیدرضا اشرفی . تهران ، نوپردازان ،1385 ،(494 ص).جدول.نمودار .

 

این کتاب شامل آخرین پیشرفت ها و دستاوردها در زمینه مقاومت مصالح و تئوری الاسیسیته  می باشد که مسائل پیچیده تر خمش میله های منشوری –تئوری میله های خمیده –تئوری خمش صفحات-مسائل توزیع تنش در قطعات مولد-تئوری کمانش جانبی اعضاو صفحات نازک تحت فشار-بی نظمی های توزیع تنش و همچنین استفاده از قیاس غشایی در مسائل پیچش و کاربرد آن بررسی گردیده است.

 آموزش گام به گام مدل سازی در نرم افزار CATIA .ترجمه مهدی وکیلی . تهران ، موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران ،1382 ،(888 ص).مصور.نمودار.به همراه CD.

 

از این کتاب  در فرآیند های طراحی و تولید-تکنولوژی طراحی و تولید به کمک نرم افزار مذکور می توان استفاده نمود. نرم افزار مورد بحث در این کتاب شامل تحلیل المان محدود FEM- -شبیه سازی سیستماتیکی-مدیریت مدارهای الکتریکی-ارگونومی-PIPING- برنامه نویسی و قابلیتهای دیگر می باشد،که بطور کامل مورد بررسی قرار می گیرد.

هنرور،فرهنگ . آزمون فراصوتی . تهران ، نوپردازان ،1384 ،(128 ص).مصور.جدول.نمودار.

 

در این کتاب  اطلاعات مورد نیاز برای افرادی که دست اندرکار تضمین کیفیت و بازرسی قطعات  با استفاده از آزمون های فراصوتی هستند ،تامین می شود.که پس از مطالعه این کتاب می توانید تکنیک های مناسب برای تضمین کیفیت محصول نهایی-نتایج آزمون های انجام شده را ارزیابی و تفسیر نمایید.

 

© tvto-itc.ir . All rights reserved.