سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شهبازی سامان شاپور 4940092828 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217 _ 85 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
رستمی حسین حمید 1002 خراطی WO-506 _ 97 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
محمدی جوانمیر احمد 236 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
میرزایی محمدجعفر علی اشرف 3241939782 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 99 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
مقصودی پور گلجبین حسین 12 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
محمدی فرزاد اله مراد 2295 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 80 83 کرمانشاه 1397/12/08 قبول  
دائمی مینو علی 1322 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 کرمانشاه 1397/12/15 قبول  
اکبری مهین هادی 25 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 93 _ کرمانشاه 1397/12/15 قبول  
معتمدپور الهه خداداد 9546 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 93 _ کرمانشاه 1397/12/15 قبول  
عزیزیان میلاد محمد کریم 2752 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 94 کرمانشاه 1397/12/15 قبول  
شهبازی سامان شاپور 4940092828 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 62/50 _ کرمانشاه 1397/12/15 مردود  
گرگین کرجی هومن محمد شریف 1041 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 90 کرمانشاه 1397/12/15 قبول  
امینی بازیانی پریا بهمن 3240080192 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 90 95 کرمانشاه 1397/12/22 قبول  
داردرفشی الهه صفرعلی 429 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 86/70 95 کرمانشاه 1397/12/22 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ کرمانشاه 1397/12/22 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 تراش تخصصی 3 MA-090 82/80 88 کرمانشاه 1397/12/22 قبول آزمون مجدد
شفیعی سعید میرآقا 3330408316 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 کرمانشاه 1397/12/22 قبول  
نوری محسن مهرعلی 2558 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 کرمانشاه 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.