سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ریکی مهری ملک 8242 NET WORK  + IT-210 90 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
عبدالزهی عبدالغفور مرادبخش 3580103377 NET WORK  + IT-210 83/30 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 NET WORK  + IT-210 60 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/08 مردود تعیین صلاحیت 
حرماک زایی عبداله بدیل 677 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
حسن پور احسان احمد رضا 12587 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 90 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 94 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
اربابی محمود محمدرضا 926 پداگوژی PD-159 56/70 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 مردود  
برخوردار عباس اسماعیل 1397 پداگوژی PD-159 96/70 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
برخوردار علی محمد 405 پداگوژی PD-159 83/30 93 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
پنجه که فریبرز نورعلی 10492 پداگوژی PD-159 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
پودینه حسین علی 1237 پداگوژی PD-159 76/70 91 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
شهرکی کمک کبری غلامرضا 12 پداگوژی PD-159 96/70 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 پداگوژی PD-159 90 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
فقیرمقدم کهخا حسین رحیم 50 پداگوژی PD-159 90 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
محمدی علیرضا عباسعلی 483 پداگوژی PD-159 66/70 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 مردود  
نوری صادق نعمت اله محمد 15 پداگوژی PD-159 86/70 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 تحلیل بورس PD-707 95/20 95 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
آمری زهرا عباس 588 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
سالاری زهره حسین 23570 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
سرابندی افسانه غلامرضا 11559 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
شاهگلی میر زهرا صمد 3376 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
میرشکار راحله غلامعلی 1302 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
واحدی طبس حامد نوراحمد 3580263706 سیستمهای امنیت الکترونیک (دوربین مدار بسته) EL-806 غ _ سیستان وبلوچستان 1397/12/08 مردود  
آبیل صغیر زینب حسن 1036 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/08 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 FLASH IT-640 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
عبدالزهی عبدالغفور مرادبخش 3580103377 FLASH IT-640 _ 82 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
بهادر زهی ملک آبادی جعفر ملک 475 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 90 87 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
سرگزی علیرضا ملک 1750 بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی WE-058 70/80 86 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
شه بخش انیسه حسن 764 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
گرامی مهری عید محمد 11692 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
بهادر زهی ملک آبادی جعفر ملک 475 پداگوژی PD-159 83/30 97 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول آزمون مجدد
قاسمی شهرکی عصمت عباس 5330353890 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 83 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 83 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
ریکی مهری ملک 8242 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
نژاد بندانی کبری محمد 2612 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 82 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
حسن پور احسان احمدرضا 12587 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
شهرکی کمک کبری غلامرضا 12 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 97 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
نوری صادق نعمت اله محمد 15 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سیستان وبلوچستان 1397/12/15 قبول  
نوری اسماعیل علی 1719 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 90 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 93 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 75 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
پیری ابراهیم اسماعیل 108 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
شیردل صدیقه رضا 964 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 82 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
پیری ابراهیم اسماعیل 108 پداگوژی PD-159 70 88 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول آزمون مجدد
شهرکی فهیمه حیدر 21612 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 94 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
ریکی مهری ملک 8242 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 98 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
ریگی رابعه سلیمان 2330 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 _ 93 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
شیخ زاده ویدا تاج محمد 8 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 _ 96 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
نورزائی راضیه عبداله 4299 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 _ 95 سیستان وبلوچستان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.