سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
برزگری بافقی احمد بمانعلی 507 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 89/70 87 یزد 1397/12/08 قبول  
دهقان زاده مجید محمد 188 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 90 95 یزد 1397/12/08 قبول  
فتاحی بافقی محمد جواد عبدالحسین 284 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 یزد 1397/12/08 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 88 95 یزد 1397/12/08 قبول  
آیت اللهی طاهره خانم میرزاعلیمحمد 80 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 91 یزد 1397/12/08 قبول  
طباطبائی معصومه السادات سید محمود 681 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 یزد 1397/12/08 قبول  
مبینی شورکی زهرا عباس 1225 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 یزد 1397/12/08 قبول  
پوراحمدیه اردکان حمیده حسین 1178 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 100 یزد 1397/12/08 قبول  
متولی پور اصغر حسن 17 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 90 87 یزد 1397/12/08 قبول  
رادمنش عصمت رمضان 198 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 یزد 1397/12/15 قبول  
رنجبر بافقی افسانه عباسعلی 207 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 یزد 1397/12/15 قبول  
زارع نسرین محمد رضا 4 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 یزد 1397/12/15 قبول  
طباطبایی صدیقه سید کمال 1039 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 یزد 1397/12/15 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 یزد 1397/12/15 قبول  
محزون زاده سعیده محمد 130 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1397/12/15 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 یزد 1397/12/15 قبول  
سلطان عطار زهره محمد صالح 338 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 یزد 1397/12/15 قبول  
جهانی پور لیلا محمد علی 309 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 یزد 1397/12/15 قبول  
صالح خواه ابرقوئی فاطمه غلامرضا 212 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 98 یزد 1397/12/15 قبول  
جهانبانی اردکانی حسین محمد 442 سیستم اعلام حریق PE-205 100 98 یزد 1397/12/15 قبول  
حاجی ده آبادی محمدعلی حجی محمد 1809 سیستم اعلام حریق PE-205 96/30 97 یزد 1397/12/15 قبول  
جلالی فریبا محمد 430 طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی WO-105 _ 100 یزد 1397/12/15 قبول  
خلیلی فخرالسادات سید علی بمان 1603 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 95 یزد 1397/12/15 قبول  
اکرمی طیبه علی 9992 مبانی رنگ WO-081 _ 90 یزد 1397/12/15 قبول  
آیت الهی طاهره خانم میرزاعلی محمد 80 مبانی رنگ WO-081 _ 95 یزد 1397/12/15 قبول  
مهیاری ابرقوئی طاهره براتعلی 535 مبانی رنگ WO-081 _ 92 یزد 1397/12/15 قبول  
قدکی مریم جلیل 13953 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 90 93 یزد 1397/12/22 قبول  
بهارستان تفتی سکینه رضا 24 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 98 یزد 1397/12/22 قبول  
حکیمی میبدی ژاله حسن 61 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 98 یزد 1397/12/22 قبول  
زارعشاهی فاطمه صفر 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 89 یزد 1397/12/22 قبول  
طباطبایی زهرا السادات سید محمد 140 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 یزد 1397/12/22 قبول  
فلاحتی سمانه عباس 1961 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 90 یزد 1397/12/22 قبول  
موحدی منصوره محمد 2505 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 96 یزد 1397/12/22 قبول  
مهیاری ابرقوئی طاهره براتعلی 535 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 94 یزد 1397/12/22 قبول  
عامل هوشمند محمدرضا جعفر 92 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 91 یزد 1397/12/22 قبول  
میرطبایی سید محمد سید منصور 4420010576 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 92 یزد 1397/12/22 قبول  
انتظاری زارچ کاظم غلام حسین 454 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 95 _ یزد 1397/12/22 قبول  
دهقانی اشکذری محمد حسین کاظم 147 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 90 _ یزد 1397/12/22 قبول  
باقیان یزد مرجان غلامرضا 735 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 یزد 1397/12/22 قبول  
مهدوی زاده سمانه محمد 3126 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 یزد 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.