سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شریفیان ندا بیگم سید علی 1158 NET WORK  + IT-210 83/30 _ مازندران 1397/12/08 قبول  
گل پیکرراد امیرحسین علی اکبر 1026 PET3-B FL-436/2 88 _ مازندران 1397/12/08 قبول  
خیرخواه حامد عباس 91 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85 _ مازندران 1397/12/08 قبول  
گرجی فرد سید پیمان سید علی 1356 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 85 94 مازندران 1397/12/08 قبول  
حشمتی میثم حجت 2239 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 97 مازندران 1397/12/08 قبول  
رضایی اوریمی حجت محمدصادق 102 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 95 مازندران 1397/12/08 قبول دوره تکراری
قدمی نجار کفائی هادی فیض اله 4363 پداگوژی PD-159 96/70 93 مازندران 1397/12/08 قبول تعیین صلاحیت 
عاشوری رویا عبداله 110 تحلیل بورس PD-707 100 85 مازندران 1397/12/08 قبول  
موسوی مازیار محمد 3638 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 100 100 مازندران 1397/12/08 قبول  
منصوری نیا سید صادق سید موسی 1766 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 76/70 _ مازندران 1397/12/08 قبول  
عباسی محمد رضا علیرضا 24 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 85 85 مازندران 1397/12/08 قبول  
باقری عباسعلی شیرعلی 691 نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار CATIA MA-132 _ 92 مازندران 1397/12/08 قبول  
عبدالملکی علی رحیم 1229 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 90 90 مازندران 1397/12/15 قبول  
حاجی زاده ایمان رضا 3832 بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی WE-058 غ غ مازندران 1397/12/15 مردود غیبت بیش ازده درصد
طاهری سیداحمد سید علی 109 بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی WE-058 83/30 86 مازندران 1397/12/15 قبول  
بالوئی فاطمه مهدی 41736 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 82 مازندران 1397/12/15 قبول  
طاهریان سعید حسین 1650 سیستم اعلام حریق PE-205 92/60 98 مازندران 1397/12/15 قبول  
قدمی نجارکلاکی هادی فیض اله 4363 سیستم اعلام حریق PE-205 100 97 مازندران 1397/12/15 قبول تعیین صلاحیت
بحرپیمای ابراهیم علی 150 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 100 مازندران 1397/12/15 قبول  
محمدزاده مشاری فیروزه علی اکبر 18880 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 مازندران 1397/12/15 قبول  
میری متانکلائی سیده خدیجه سید علی 403 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 مازندران 1397/12/15 قبول  
اکبرنژاد حبیب محمد 9822 کاربرد برنامه نویسی C در الکترونیک EL-545 _ 91 مازندران 1397/12/15 قبول  
اکبر نژاد حبیب محمد 98222 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 94 مازندران 1397/12/22 قبول  
رحمانی محمدعلی غلامعلی 540 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 85 _ مازندران 1397/12/22 قبول  
فیروزی لاکتراشانی ابراهیم افراسیاب 372 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 80 96 مازندران 1397/12/22 قبول  
کریمائی محمود علی 4980165826 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 98 مازندران 1397/12/22 قبول  
آبائی حسین محمد 3496 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 مازندران 1397/12/22 قبول  
گرجی فرد سید پیمان سید علی 1356 پیونددردرختان میوه FO-024 84/80 90 مازندران 1397/12/22 قبول  
مشمولی حسین سبحان 1591 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 95 مازندران 1397/12/22 قبول  
خلیلی پائین دزائی هاجر علی اصغر 116 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 مازندران 1397/12/22 قبول مربی جدیدالاستخدام قدیم
© tvto-itc.ir . All rights reserved.