سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شرفی محمد حمید 4060684805 MTCNA : Mikro Tik Certified Network Associate IT-430 _ 95 لرستان 1397/12/08 قبول  
بیرانوند امین محمد باقر 352 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 92/50 100 لرستان 1397/12/08 قبول  
وزیری گودرزی معصومه محمد 125 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 90 لرستان 1397/12/08 قبول  
علی نیا زیبا محمد 175 تحلیل بورس PD-707 100 82 لرستان 1397/12/08 قبول  
جعفری اعظم مختار 784 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 93 لرستان 1397/12/08 قبول  
قادراحمدی خدیجه اسماعیل 7216 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 53/30 93 لرستان 1397/12/08 مردود  
قلیانچی معصومه محمد کریم 101 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 97 لرستان 1397/12/08 قبول  
لونی مهین ابراهیم 9886 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 66/70 92 لرستان 1397/12/08 مردود  
مدیری سهیلا غلامرضا 48564 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 لرستان 1397/12/08 قبول  
محمدی فرنگیس محمد 47 سیستمهای امنیت الکترونیک (دوربین مدار بسته) EL-806 غ _ لرستان 1397/12/08 مردود  
جلیلی نیا راضیه محمد 745 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 80 لرستان 1397/12/08 قبول  
حسن زاده هدیه رضا 4200138204 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 85 لرستان 1397/12/08 قبول  
دهستانی شهربانو ابراهیم 539 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 86 لرستان 1397/12/08 قبول  
مرادی معصومه شاداله 4028 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 لرستان 1397/12/08 قبول  
مومنی روستایی سمیه مرادعلی 2742 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 97 لرستان 1397/12/08 قبول  
گودرزی وحید علی 3401 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 70 _ لرستان 1397/12/08 قبول  
نیری حسین علی محمد 1879 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 83/30 _ لرستان 1397/12/08 قبول  
قلیانچی معصومه محمد کریم 101 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 99/50 لرستان 1397/12/15 قبول  
غلامی احمد اسداله 11881 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 97 لرستان 1397/12/15 قبول  
نیری حسین علی محمد 1879 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 لرستان 1397/12/15 قبول  
رضائی جبار تقی 10533 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 90 لرستان 1397/12/15 قبول  
مختاری فرد امیر سردار 435 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 83/30 86 لرستان 1397/12/22 قبول  
ساکی محمد روح اله 1865 پداگوژی PD-159 60 86 لرستان 1397/12/22 مردود آزمون مجدد
مراد پور هومان حاجیعلی 518 پیونددردرختان میوه FO-024 93/90 95 لرستان 1397/12/22 قبول  
امان اله نژاد فرزانه عزیز 88 تذهیب WO-057 _ 88 لرستان 1397/12/22 قبول  
منصوری صدیقه عظیم 701 تذهیب WO-057 _ 88 لرستان 1397/12/22 قبول  
قاسمی نژاد خداکرم احمد 1764 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی WE-065 64 غ لرستان 1397/12/22 مردود آزمون مجدد
ساکی محمد روح اله 1865 جوشکاری تیگ برروی فولاد ساده کربنی ( -Module T2-2 WE-016/2 _ 95 لرستان 1397/12/22 قبول  
سهرابی سید هادی محمد جعفر 9122 جوشکاری تیگ برروی فولاد ساده کربنی ( -Module T2-2 WE-016/2 _ 81 لرستان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.