سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جلالی نژاد حمید غلامرضا 1054 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217 _ 91 گلستان 1397/12/08 قبول  
خلیلی هوشنگ عبداله 322 خراطی WO-506 _ 93 گلستان 1397/12/08 قبول  
هدایت پناه رحمان محمدرضا 11 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 96 90 گلستان 1397/12/08 قبول  
بهرام زاده عبدالحکیم عمید 10 سیستمهای امنیت الکترونیک (دوربین مدار بسته) EL-806 80 _ گلستان 1397/12/08 قبول  
صحرایی جبرائیل آقا 1922 سیستمهای امنیت الکترونیک (دوربین مدار بسته) EL-806 92 _ گلستان 1397/12/08 قبول  
بیصوت محمود قربانعلی 5169 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 85 85 گلستان 1397/12/08 قبول  
فرجی علی حسین 865 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 95 84 گلستان 1397/12/08 قبول  
سوقی ایلیاد ارازمحمد 4970095043 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 90 گلستان 1397/12/15 قبول  
قره جانلو مهدی عیسی 108 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ گلستان 1397/12/15 قبول  
جمال لیوانی عظیمه صادق 2055 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 94 گلستان 1397/12/15 قبول  
عبدالهی محترم عیدمحمد 29 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 94 گلستان 1397/12/15 قبول  
فلاح مهربانو محب اله 4774 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 94 گلستان 1397/12/15 قبول  
کریمی راد معصومه غلامرضا 8435 تولید تراریوم FO-158 100 89 گلستان 1397/12/15 قبول  
نکاحی ایمان حیدر 19 سیستم اعلام حریق PE-205 92/60 97 گلستان 1397/12/15 قبول  
حسینی اشرف السادات سید احمد 13583 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 گلستان 1397/12/15 قبول  
خاندوزی نسیمه احمد 26 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 گلستان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.