سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
دهقانی عباس اسحق 6457 PET3-B FL-436/2 89 _ کرمان 1397/12/08 قبول  
عسگر پور مجتبی احمد 328 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217 _ 90 کرمان 1397/12/08 قبول  
سلمانی زاده محمدسعید علی 482 تولید و پرورش پسته FO-134 93/30 100 کرمان 1397/12/08 قبول  
فرازمند فرید غلامحسین 363 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 92 90 کرمان  1397/12/08 قبول  
ابراهیمی مهری جواد 82 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 کرمان 1397/12/08 قبول  
ایزدی سکینه حسین 4 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 92 کرمان 1397/12/08 قبول  
حسیبی ملیحه محمد 211 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 96 کرمان 1397/12/08 قبول  
درویشی دیوانمراد جاسم یحیی 786 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 73/30 _ کرمان 1397/12/08 قبول  
حاجی زاده خنامانی زهرا عین اله 3593 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 93 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
شفیعی نجمه محمد 117 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 93 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
متصدی زرندی بتول یداله 3336 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 100 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
مهدی زاده هدا علی اکبر 5900 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 93 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
عاقلی گوکی معصومه غلامحسین 422 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 90 کرمان  1397/12/15 قبول  
عبدالرحیمی مهدی حسین 779 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
سلمانی زاده محمد سعید علی 482 تولید تراریوم FO-158 96/70 99 کرمان 1397/12/15 قبول  
صادقی گوغری وحید محمدکاظم 3079 تولید تراریوم FO-158 96/70 99 کرمان 1397/12/15 قبول  
عسکرپور مجتبی احمد 328 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 79/20 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
شیخ اسدی محمدعلی علی داد 246 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 کرمان 1397/12/15 قبول  
شهیدی زرندی سمانه غلامرضا 241 کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 3 FL-462 80 _ کرمان 1397/12/15 قبول  
بهرامه طاهره دادی 636 مبانی رنگ WO-081 _ 93 کرمان 1397/12/15 قبول  
شیرینعلی پور صیاد اکبر کرمان 851 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 85 کرمان 1397/12/15 قبول  
سلطان زاده هادی محمد 232 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 85 کرمان 1397/12/22 قبول  
فرخی هادی مراد 27 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 کرمان  1397/12/22 قبول  
بهرامه طاهره دادی 636 تذهیب WO-057 _ 93 کرمان 1397/12/22 قبول  
عاقلی معصومه غلامحسین 422 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 89 کرمان 1397/12/22 قبول  
میرزایی مهرداد محمد 12011 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 98 کرمان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.