سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
داودی اهوازی مونا رحیم 3085 DREAMWEAVER IT-630 61/90 80 خوزستان 1397/12/08 مردود  
نجاتی طاوس سلطان محمد 2699 DREAMWEAVER IT-630 71/40 80 خوزستان 1397/12/08 قبول  
نادر زاده یوسف مراد 2444 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 92/50 94 خوزستان 1397/12/08 قبول  
عامریان محمد فاضل 832 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
نژاد حسینی سیدعلی سید یاسین 201 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
حسین وند غلامرضا غلامحسین 1026 پداگوژی PD-159 90 93 خوزستان 1397/12/08 قبول  
خادمی غلام امان اله 3482 پداگوژی PD-159 100 93 خوزستان 1397/12/08 قبول  
شمیل پور عبدالکریم شلیش 212 پداگوژی PD-159 76/70 92 خوزستان 1397/12/08 قبول  
عاشوری مفرد وهب علی 23996 پداگوژی PD-159 76/70 89 خوزستان 1397/12/08 قبول  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 پداگوژی PD-159 86/70 96 خوزستان 1397/12/08 قبول  
کرکی عبدالرضا نصیر 395 پداگوژی PD-159 96/70 93 خوزستان 1397/12/08 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 پداگوژی PD-159 76/70 غ خوزستان 1397/12/08 مردود  
جرفی مهدی محمد 96 تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار ABAQUS MA-140 _ 94 خوزستان 1397/12/08 قبول  
البوغبیش فاطمه مهدی 1891237284 تحلیل بورس PD-707 95/20 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
حیاتیان ماشااله کریم 1647 جوشکاری گاز  MODULE G5 WE-031 _ 81/50 خوزستان 1397/12/08 قبول  
سلامت خلیل شهرام 1204 جوشکاری گاز  MODULE G5 WE-031 _ 82 خوزستان 1397/12/08 قبول  
جمالی عبداله مجید 3838 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
حسین پور محمد ایرج 3185 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
صوفی عارف عبدالکریم 6119 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
مرادی علی عبدالکریم 317 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 خراطی WO-506 _ 90 خوزستان 1397/12/08 قبول  
غلامی زهره غلامعباس 1960016539 خراطی WO-506 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
کهکشان مائده شیخ عباس 590 خراطی WO-506 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
حیدری فرد سمیه مجید 1603 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خوزستان 1397/12/08 قبول  
خسروی نژاد شهرام محمدعلی 1150 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 100 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
صانعی دهکردی نسرین صفرعلی 2394 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
یزدی شهین عبدالرضا 305 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
احمدی نیا فاطمه شیرمحمد 3823 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 83 83 خوزستان 1397/12/08 قبول  
فلاحتی خدیجه سیف اله 1396 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 85 85 خوزستان 1397/12/08 قبول  
مطیعی فر منصوره کاظم 314 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 95 خوزستان 1397/12/08 قبول  
جاسمی منفرد جمیله صالح 2050 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 85 خوزستان 1397/12/08 قبول  
فروزانی بهبهانی لیلا نعمت اله 29335 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 خوزستان 1397/12/08 قبول  
کوتی ندا عبدالکاظم 27 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 خوزستان 1397/12/08 قبول  
گر طلائی سیما علی 1078 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 94 خوزستان 1397/12/08 قبول  
ناصری لیلا ثامر 13309 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 88 خوزستان 1397/12/08 قبول  
عابدینی امیر کاظم 65297 نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار CATIA MA-132 _ 88 خوزستان 1397/12/08 قبول  
موسوی سید مهدی سید جاسم 1741929644 نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار CATIA MA-132 _ 94 خوزستان 1397/12/08 قبول  
اورش محمود صالحی آزاده علیرضا 48616 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 85 خوزستان 1397/12/15 قبول  
فروزانی بهبهانی لیلا نعمت اله 29335 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 100 _ خوزستان 1397/12/15 قبول  
شکاری سردشت طیبه نوراله 14 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 91 خوزستان 1397/12/15 قبول  
عباسی فرد نجم عبداله 12511 بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی WE-058 75 92 خوزستان 1397/12/15 قبول  
رشید پور هوشنگ یداله 775 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 98 خوزستان 1397/12/15 قبول  
ناصری لیلا ثامر 13309 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 88 خوزستان 1397/12/15 قبول  
بالیده نرجس عبدالحسین 6135 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 90 _ خوزستان 1397/12/15 قبول  
بلمچی شقایق جمیل 644 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 87 _ خوزستان 1397/12/15 قبول  
غلامی زهره غلامعباس 1960016539 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 غ _ خوزستان 1397/12/15 مردود  
جمالی عبداله مجید 3838 سیستم اعلام حریق PE-205 92/60 98 خوزستان 1397/12/15 قبول  
حاجت عبداله غلامرضا 166 سیستم اعلام حریق PE-205 96/30 96 خوزستان 1397/12/15 قبول  
حسین پور محمد ایرج 3185 سیستم اعلام حریق PE-205 92/60 98 خوزستان 1397/12/15 قبول  
خمیسی سعید مرتضی 116 سیستم اعلام حریق PE-205 92/60 96 خوزستان 1397/12/15 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 سیستم اعلام حریق PE-205 88/90 97 خوزستان 1397/12/15 قبول آزمون مجدد
بهوندی نریمان علی محمد 1200 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70/80 _ خوزستان 1397/12/15 قبول  
کمائی مجید حیدر 12261 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 87/50 _ خوزستان 1397/12/15 قبول  
خنفریان اسماء شهاب 1890053427 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 97 خوزستان 1397/12/15 قبول  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 96 خوزستان 1397/12/15 قبول  
کهکشان مائده شیخ عباس 590 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 خوزستان 1397/12/15 قبول  
بزرگی روزیتا داورپناه 295 کاربرد برنامه نویسی C در الکترونیک EL-545 _ 89 خوزستان 1397/12/15 قبول  
داودی شهرام امیرخون 10270 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 92 خوزستان 1397/12/15 قبول  
آراسته حمیده محمد 17 مبانی رنگ WO-081 _ 90 خوزستان 1397/12/15 قبول  
رضایی سهیلا طهماس 2243 مبانی رنگ WO-081 _ 90 خوزستان 1397/12/15 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 مبانی رنگ WO-081 _ 95 خوزستان 1397/12/15 قبول  
موسی زاده لیلا علیمردان 11478 مبانی رنگ WO-081 _ 90 خوزستان 1397/12/15 قبول  
غلامی عبدالرضا موسی 50604 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 99 خوزستان 1397/12/22 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 93 خوزستان 1397/12/22 قبول  
جمالی عبداله مجید 3838 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 90 86 خوزستان 1397/12/22 قبول  
حسینی مصطفی شکراله 15 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 93/30 85 خوزستان 1397/12/22 قبول  
بزرگی روزیتا دار پناه 295 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 97 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
سخاجو امید محمد 785 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 100 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
عبودزاده جعفر کریم 87 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 87/50 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 87/50 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
محمدی تاجماه عبده 9461 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 خوزستان 1397/12/22 قبول  
بلمچی شقایق جمیل 644 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 83 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
غلامی زهره غلامعباس 1960016539 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 77 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
محمد زمانی پور امیر عبدالرحمن 154 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 95 _ خوزستان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.