سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسماعیلی سیاوش یداله 4984  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 تهران 1397/12/08 قبول  
صنیعی رایناک اسداله 819 NET WORK  + IT-210 83/30 _ تهران 1397/12/08 قبول  
اردلانی سعید جمشید 12 PET3-B FL-436/2 83 _ تهران 1397/12/08 قبول  
شعبانی نیلوفر سعید 0311788432 PET3-B FL-436/2 85 _ تهران 1397/12/08 قبول  
نیکجو پیوند عباس 3463 تولید و پرورش پسته FO-134 90 95 تهران 1397/12/08 قبول  
جبلی علیرضا قاسم 2311 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 تهران 1397/12/08 قبول  
رفعت خواه آمنه غلامحسین 990 خراطی WO-506 _ 94 تهران 1397/12/08 قبول  
ولی زاده کوچه لیلا علی 4261 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب WO-526 _ 80 تهران 1397/12/08 قبول  
ابراهیمی کوهبانی قاسم احمد 582 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 92 90 تهران 1397/12/08 قبول  
نصیر شیبی فهیمه عزیزاله 147 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 تهران 1397/12/08 قبول  
بیرالوند حمیدرضا علی 707 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 90 90 تهران 1397/12/08 قبول  
فروغی سجاد غلامعلی 0016635221 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 85 85 تهران 1397/12/08 قبول  
یوسفی فشکی امید حسین 18831 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 90 _ تهران 1397/12/08 قبول  
فدائی اردستانی مجتبی عزت اله 4581 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 80 87 تهران 1397/12/08 قبول  
سارانی امیر مرادعلی 2006 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 90 87 تهران 1397/12/15 قبول  
ذالی محسن رضا 5378 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 99/50 تهران 1397/12/15 قبول  
کوکبی حمیده محمدمهدی 445 تولید تراریوم FO-158 100 89 تهران 1397/12/15 قبول  
حسینی پویا مهدی صفر 144 سیستم اعلام حریق PE-205 96/30 99 تهران 1397/12/15 قبول  
دوست محمدی فاضل کاظم 20397 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 تهران 1397/12/15 قبول  
اموزگار مریم قاسم 9 کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 3 FL-462 74 _ تهران 1397/12/15 قبول  
پسیان حمیده جواد 230 کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 3 FL-462 80 _ تهران 1397/12/15 قبول  
حاجی ملامحمدطاهر سارا اصغر 381 کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 3 FL-462 84 _ تهران 1397/12/15 قبول  
صنیعی رایناک اسداله 819 کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی 3 FL-462 80 _ تهران 1397/12/15 قبول  
بهزادی مرجان مهری 15322 مبانی رنگ WO-081 _ 95 تهران 1397/12/15 قبول  
خوش آمدی عرفان جعفر 0017580080 متره و برآورد UB-327 90 92 تهران 1397/12/15 قبول  
مهمیوند محمد جهانشاه خان 14286 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 82 تهران 1397/12/15 قبول  
درویش کسا محسن منوچهر 4000134833 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 تهران 1397/12/22 قبول  
ابراهیمی روح انگیز حیدر 446 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 90 93 تهران 1397/12/22 قبول  
رودکرمی محسن حاجی آقا 370 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 غ _ تهران 1397/12/22 مردود غیبت بیش ازده درصد
فدائی اردستانی مجتبی عزت اله 4581 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 100 92 تهران 1397/12/22 قبول  
نیکجو پیوند عباس 3463 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 تهران 1397/12/22 قبول  
اسدی مرضیه جعفر آقا 1535 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 _ 95 تهران 1397/12/22 قبول  
عرش وزان علی ابراهیم 151 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 _ 96 تهران 1397/12/22 قبول  
بیرالوند حمیدرضا علی 707 نظام آراستگی محیط کار PD-202 96 96 تهران 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.