سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی بهزاد ذکریا 617  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 90 البرز 1397/12/08 قبول  
پازکی عبدالحسین نورالدین 142  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 88 البرز 1397/12/08 قبول  
حجابی مفرد زهرا فتحعلی 0310602092 DREAMWEAVER IT-630 61/90 82 البرز 1397/12/08 مردود  
داودی مهدیه ابراهیم 0310306965 DREAMWEAVER IT-630 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
طینه زاده ندا جاسم 334 DREAMWEAVER IT-630 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
گوهرریز فاطمه داود 129 DREAMWEAVER IT-630 71/40 82 البرز 1397/12/08 قبول  
وقار مریم جمشید 2571 DREAMWEAVER IT-630 57/10 82 البرز 1397/12/08 مردود  
بقائی درسا محسن 0017597269 NET WORK  + IT-210 80 _ البرز 1397/12/08 قبول  
بیگی هوشنگ غیبعلی 7009 NET WORK  + IT-210 93/30 _ البرز 1397/12/08 قبول  
شافعی آریو محمد علی 4429 PET3-B FL-436/2 70 _ البرز 1397/12/08 قبول  
شهبازی اشرف نوراله 1504 PET3-B FL-436/2 94 _ البرز 1397/12/08 قبول  
معدنی پژمان نادر 10241 PET3-B FL-436/2 84 _ البرز 1397/12/08 قبول  
سلطانی چایباغی فاطمه غلامرضا 372 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 98 البرز 1397/12/08 قبول  
سلمانی زاده نرجس اصغر 34 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 96 البرز 1397/12/08 قبول  
سلیمانی فاطمه حسین 8712 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 96 البرز 1397/12/08 قبول  
فخرایی سیده فلور عزیز 500 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 95 البرز 1397/12/08 قبول  
مجیدی صابری معصومه شاهرخ 3852 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 90 البرز 1397/12/08 قبول  
موسوی فرج زاده سیده زهرا سید محسن 1926 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 97 البرز 1397/12/08 قبول  
دهنوی محمود امیدعلی 900 پداگوژی PD-159 100 94 البرز 1397/12/08 قبول  
یزدی پروانه داود 4123 پداگوژی PD-159 90 97 البرز 1397/12/08 قبول  
بخشی مهرداد طاهر 6545 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 93/10 84 البرز 1397/12/08 قبول  
اکبری علی اکبر 1439 تولید و پرورش پسته FO-134 93/30 100 البرز 1397/12/08 قبول  
آقامحمدی شندی پرویز حسن 16310 تولید و پرورش پسته FO-134 96/70 95 البرز 1397/12/08 قبول  
پهلوانی علی رضا حسین 1590 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80 96 البرز 1397/12/08 قبول  
لاهوتی علیرضا خانعلی 785 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 83/30 94 البرز 1397/12/08 قبول  
میرزاوند کامران محمد 2554 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 86/70 99 البرز 1397/12/08 قبول  
رحمان نیا خدیجه عزیزاله 3718 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
زارع طاهره میرزا محمد 2285 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
عرب فریدی پروین نصراله 329 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
وفامنش محبوبه رجبعلی 405 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ البرز 1397/12/08 مردود غیبت بیش ازده درصد
عشقی داود قربانعلی 716 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 100 95 البرز 1397/12/08 قبول  
پیشنماز پگاه سید محمد حسن 1805 FLASH IT-640 _ 85 البرز 1397/12/15 قبول  
حجابی مفرد زهرا فتحعلی 0310602092 FLASH IT-640 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
ربانی نفیسه محمد مهدی 189 FLASH IT-640 _ 92 البرز 1397/12/15 قبول  
مرادی فاطمه مظفرعلی 7 FLASH IT-640 _ 85 البرز 1397/12/15 قبول  
رجبی هادی محمدعلی 2224 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
حسن نژاد فاطمه مقصودعلی 7052 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 البرز 1397/12/15 قبول  
رخصتی کوکب مسیح اله 2386 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
روشنی هوشیار مژگان ناصر 85 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
شکوری فر فرشاد علی حاصل 27 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 92 البرز 1397/12/15 قبول  
عزتی بیژن عبداله 298 بازرسی جوش بروش ذرات مغناطیسی WE-058 79/20 95 البرز 1397/12/15 قبول  
بهره مند زنیکانلو حسن حسین 3985 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 غ _ البرز 1397/12/15 مردود  
ابوالفضلی الهه حسینعلی 3 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 99 البرز 1397/12/15 قبول  
رضایی روح اله قاسم 1955 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 99 البرز 1397/12/15 قبول  
نیری سید رضا سید احمد 816 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 100 البرز 1397/12/15 قبول  
بیریا گیتی عباس 325 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
حسینی زهرا سادات سید علی 6927 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
خالقی ثریا امین اله 97 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 البرز 1397/12/15 قبول  
رده گل ناز محمد 288 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
شمیرانی نرگس احمد 1603 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
لطفیان بابکی اکرم حسین علی 3260 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
نوروزی محسن بهلول 0311016286 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 غ غ البرز 1397/12/15 مردود غیبت بیش ازده درصد
رحیمی فاطمه عبداله 441 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
کلهر محمودرضا عباسعلی 366 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 90 البرز 1397/12/15 قبول  
عبدالصالحی فاطمه علی اصغر 1881 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
اسدی مهر پروین توکل 675 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 99 البرز 1397/12/15 قبول  
ایمانی توران پشنتی ام البنین عباس 5544 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 93 البرز 1397/12/15 قبول  
پناهی مهری نعمت اله 5009 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1397/12/15 قبول  
پورعلی انارکولی زینب علی اصغر 528 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
حصاری زنوزی ژاله بهمن 183 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 البرز 1397/12/15 قبول  
خسروی کاردر نرگس خسرو 3428 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 البرز 1397/12/15 قبول  
خورشیدی پریا احمد 1740649885 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 99 البرز 1397/12/15 قبول  
دهقان سکینه محمدحسین 668 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1397/12/15 قبول  
رضایی مطلق نگار عزت اله 505 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 97 البرز 1397/12/15 قبول  
شهریان میترا محمد علی 16501 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 97 البرز 1397/12/15 قبول  
عبدالهی خیراانساء اسداله 6967 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 95 البرز 1397/12/15 قبول  
قاضی لو رقیه محمود 358 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 البرز 1397/12/15 قبول  
گیتی پژوه معصومه محمد حسین 400 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1397/12/15 قبول  
لیاقتی فریده کریم 4095 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1397/12/15 قبول  
غفوری پیمان صفر 10003 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 البرز 1397/12/22 قبول  
سالاروند محبوبه حسین 42 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 البرز 1397/12/22 قبول  
حکیم الهی سودابه محمد حسن 4075 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 86/70 93 البرز 1397/12/22 قبول  
گرجی مهران محمود 7798 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 96/70 96 البرز 1397/12/22 قبول  
گوهری معصومه زلفعلی 1618 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 85 _ البرز 1397/12/22 قبول  
نیری سید رضا سید احمد 816 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 84 _ البرز 1397/12/22 قبول  
خزایی مهدی رسول 3950134883 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 90 البرز 1397/12/22 قبول  
محمدی یوسف جهانگیر 11093 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 البرز 1397/12/22 قبول  
شیرازی میگون شبنم محمدکاظم 12653 تذهیب WO-057 _ 100 البرز 1397/12/22 قبول  
قاسم پور امام فاطمه محمد علی 3364 تذهیب WO-057 _ 95 البرز 1397/12/22 قبول  
خلج زاده علیرضا شیرعلی 3603 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 99 البرز 1397/12/22 قبول  
اصلانی قاسم آبادیان مریم مصطفی 245 مکانیک عمومی 1 MA-001/1 66/70 88 البرز 1397/12/22 مردود  
شمسی اقدس غلامرضا 1687 نظام آراستگی محیط کار PD-202 72 97 البرز 1397/12/22 قبول  
قاجاریه مریم حسین 38 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 96 البرز 1397/12/22 قبول  
کروریان نازنین امیرهوشنگ 578 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 97 البرز 1397/12/22 قبول  
پورجعفر علی حسن 141 مدیریت آموزش فنی و حرفه ای (1) PD-510 _ 85 البرز 1397/12/13 قبول ویژه روسای مراکز
محمودی محمد داود 434 مدیریت آموزش فنی و حرفه ای (1) PD-510 _ 85 البرز 1397/12/13 قبول ویژه روسای مراکز
محمودی محمد داود 434 مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای (2) PD-512 _ 85 البرز 1397/12/16 قبول ویژه روسای مراکز
پورجعفر علی حسن 141 مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای (2) PD-512 _ 85 البرز 1397/12/16 قبول ویژه روسای مراکز
© tvto-itc.ir . All rights reserved.