سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آذری سقرلو اصغر خداشکر 1450331920 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 90 98 اردبیل 1397/12/08 قبول  
توکل پور رودابه اسماعیل 1823 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 82/50 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
ایمانپور مغوان مهناز روح اله 544 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 100 اردبیل 1397/12/08 قبول  
رسالتی سهیلا صفرقلی 3360 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 92 اردبیل 1397/12/08 قبول  
عبدل زاده سکینه علی حسن 16013 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 99 اردبیل 1397/12/08 قبول  
هژبری زهرا فرج 6234 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
اسدی شریف بهبود عبداله 97332 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
پور آزاد زهرا شکر 203 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 اردبیل 1397/12/08 قبول  
شجاعی مطلب بایرام 3016 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
غفار زاده ناهید رضاعلی 15628 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 98 اردبیل 1397/12/08 قبول  
فرج پور نیری زهرا یونس 4387 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
نوروند ماهیده ملک ثابت 5449 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 اردبیل 1397/12/08 قبول  
یوسف زاده حوریه جبرائیل 8 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 اردبیل 1397/12/08 قبول  
اصغری رقیه احمد 1451120036 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 90 اردبیل 1397/12/08 قبول  
عسگری هاجر کاوس 2069 FLASH IT-640 _ 85 اردبیل 1397/12/15 قبول  
حسنی رقیه هوشنگ 2198 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 اردبیل 1397/12/15 قبول  
بالائی محمد رضا محمود 30273 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 95 82 اردبیل 1397/12/15 قبول  
توکل پور رودابه اسماعیل 1823 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 91 اردبیل 1397/12/15 قبول  
افزون فرانک توکل 11948 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 98 اردبیل 1397/12/15 قبول  
شریفی هشجین عفت غلام 3551 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 100 اردبیل 1397/12/15 قبول  
محمد نژاد افسانه عباس 107339 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 85 اردبیل 1397/12/15 قبول  
عبدلی محمد عمران 1451836619 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 85 80 اردبیل 1397/12/15 قبول  
شیرازی علی الف اله 29 طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی WO-105 _ 96 اردبیل 1397/12/15 قبول  
میرزائی قادر علیحسین 1322 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 85 94 اردبیل 1397/12/22 قبول  
اسدالهی کولانی ولی ایوب 521 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 93/30 84 اردبیل 1397/12/22 قبول  
شیرین زاده داود یعقوب 999 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 93/30 84 اردبیل 1397/12/22 قبول  
بهروش مجتبی رضا 1450530001 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 97 اردبیل 1397/12/22 قبول  
خلخالی سید سیامک سید ناز 764 پیونددردرختان میوه FO-024 97 95 اردبیل 1397/12/22 قبول  
محمدی جبه دار پرویز فتحعلی 1643 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 100 _ اردبیل 1397/12/22 قبول  
بالائی محمدرضا محمود 30273 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 99 اردبیل 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.