سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتايج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جعفری احمد جعفر 7435  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
مسعودی محمدرضا علی فرمان 8  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 87 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
ولی پور علیرضا اکبر 1117 DREAMWEAVER IT-630 71/40 80 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
دولت جو ساناز یداله 1350 NET WORK  + IT-210 90 _ آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
شهبازی امیر حسن 612 پداگوژی PD-159 90 92 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
اجلی زهرا محمد صادق 26061 تحلیل بورس PD-707 71/40 87 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
خانلاری خدیجه مختار 482 تحلیل بورس PD-707 100 80 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
محمد پور رباب عیسی 2338 تحلیل بورس PD-707 85/70 80 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
فتحی صابر سیف اله 117 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 96 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
عباسیان پیرنیا احد محمد علی 859 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 100 90 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
اکبر نژاد گاوگانی رحیمه علی اصغر 6333 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 96 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
امیر محمدیان سیمین بهروز 2210 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 95 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
طاحونچی ریتا اصغر 609 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
عبادی آمنه حسین 1400 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 95 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
غفاری فریبا یعقوب 5357 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 94 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
نوید سهیلا یداله 969 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 95 آذربایجان شرقی 1397/12/08 قبول  
پورحیدر رباب احمدعلی 33 FLASH IT-640 _ 85 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
اکبرزاده حبیبه قربان 3 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
مهدوی اصل خدیجه غفار 576 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
سلطانی فر عادل یونس 20173 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 100 95 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
محمدحسن اقدم حوریه عبداله 405 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 87 _ آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
عبدلی اکبر رسول 582 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 48 غ آذربایجان شرقی 1397/12/15 مردود آزمون مجدد
باقی ایلخچی صمد سلیم 4578 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
اکبرنژاد رحیمه علی اصغر 6333 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
رضائی حبیب رضا 1609 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 83 _ آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
شیرینی نیر غلامحسین 21916 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
عبدلی اکبر رسول 582 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 88 آذربایجان شرقی 1397/12/15 قبول  
مهرویان علیرضا سعداله 82461 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 90 آذربایجان شرقی 1397/12/22 قبول  
احباب مریم باقر 529 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 93/30 96 آذربایجان شرقی 1397/12/22 قبول  
فرزان سولماز محمد 1647 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 93 آذربایجان شرقی 1397/12/22 قبول  
رضائی حبیب رضا 1609 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 غ _ آذربایجان شرقی 1397/12/22 مردود  
صولتی کریم علی 704 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 غ _ آذربایجان شرقی 1397/12/22 مردود  
پوریعقوبی سیدصمد سید یعقوب 103 نیروگاه های تجدیدپذیر و اثرات اقتصادی ان EL-905/3 92/50 _ آذربایجان شرقی 1397/10/26 قبول اصلاحیه
حیدروند حسین علی 5185 ارگونومی و مبلمان(غیر حضوری) WO-071 85 _ آذربایجان شرقی 1397/10/19 قبول اصلاحیه
سمائی مسلم محمد 24 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
مهدوی جعفر مظفر 63 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
سپهری بهزاد محمد علی 230 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 95 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
سلیمانی حامد ابراهیم 714 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
احباب مریم باقر 529 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
حسینی نیلوفر میراحمد 1019 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
شیرینی نیر غلامحسین 21916 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
مهدوی اصل خدیجه غفار 576 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
نصیری پریسا عیسی 1490651640 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
قاعدی لعیا محمود 2691 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 مردود  اجرا در استان
هادی چلان امیر خیراله 2104 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
رهنما فرهاد رحیم 2946 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 95 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
جهان سری ولی علی 2 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
شیخی علیرضا علی اصغر 17 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
خمسه جبار ستار 1720 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
آقایی نادر یعقوب 382 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
اصغری هاچه سو حسین یداله 2103 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
جلالی علیرضا جلال 239 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
کریمی کریم رسول 2336 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
محمودی احد علی 86547 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
ثابت قدم حسین علی 1459 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
عباسی سعید ابراهیم خلیل 813 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 90 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول  اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.