سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 FLASH IT-640 _ 82 سیستان وبلوچستان 1398/01/21 قبول  
محمودی راد حامد محمد 10294 Photoshap IT-600/1 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/01/21 قبول  
اصغری احمد مراد علی 8 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/01/21 قبول  
سرحدی مرادی آمنه عباس 65 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 97/40 80 سیستان وبلوچستان 1398/01/21 قبول  
اصغری احمد مرادعلی 8 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 99 سیستان وبلوچستان 1398/01/28 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 56 _ سیستان وبلوچستان 1398/01/28 مردود  
آبخشت سارا محمد علی 342 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/01/28 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/01/28 قبول  
شهرکی فهیمه حیدر 21612 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/01/28 قبول  
شیری محمد آبادی مهدی محمد رضا 663 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ سیستان وبلوچستان 1398/01/28 مردود  
عربی حمیدرضا احمد علی 114 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/01/28 قبول  
خواجوی بهاره محمدعلی 15 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.