سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
پروانه حسن رحمان 667 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 93 _ کرمانشاه 1397/11/03 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ کرمانشاه 1397/11/03 قبول  
کریمی لقمان احمد 131 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 کرمانشاه 1397/11/03 قبول  
پروانه حسن رحمان 667 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ کرمانشاه 97/09/14 قبول اصلاحیه
رسولی تبار شهریار علی 338 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ کرمانشاه 97/09/14 قبول اصلاحیه
کریمی لقمان احمد 131 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 90 90 کرمانشاه 1397/11/09 قبول  
احمدی سیروس حسینقلی 109 خودروهای هیبریدی AT-456 85 85 کرمانشاه 1397/11/09 قبول  
رستمی حسین حمید 1002 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 100 کرمانشاه 1397/11/09 قبول  
هاشمی مریم السادات سید رسول 2 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 89 کرمانشاه 1397/11/09 قبول  
ترک مهدی محمد 188 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 92 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
سنجابی نعمت محمد 3241854280 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 95 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
ویسی دیار بهمن علی 7144 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 98 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
داردرفشی الهه صفرعلی 429 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 96/70 94 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
مبارکی مصطفی علیمراد 7597 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
بهرامی طاهره عزیز 255 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 88 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
رازقی آذر عباس 231 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 93 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
امیرخانی فائزه نوربخش 37028 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 91 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 90 _ کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
کریمی اسفندیار روح اله 1126 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 79/20 95 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
شفیعی سعید میرآقا 3330408316 مونتاژ قطعات WE-076 85 88 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
نوروز نژاد ارسلان اله داد 1324 مونتاژ قطعات WE-076 80 88 کرمانشاه 1397/11/16 قبول  
منصوریان نسرین افراسیاب 55 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
سلیمی کبری فیض اله 730 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 97 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
مهرجو مهوش سبزبیده 4026 برنامه ریزی تور گردشگری HT-011 82/90 97 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
پروانه حسن رحمن 667 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 غ _ کرمانشاه 1397/12/01 مردود  
طهری رحیم حیدر 1167 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 83 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
منصوری فرهاد شرفعلی 418 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 92 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 90 کرمانشاه 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.