سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قهرمانی مهدی محمد 6342 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 85 قم 1397/11/03 قبول  
حاتمی وحید محمد 1539 پداگوژی PD-159 86 92 قم 1396/12/16 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
امیری هاشم مهدی 10917 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 99 قم 1397/11/16 قبول  
شایانی فر زهرا عبداله 503 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 93 قم 1397/11/16 قبول  
حجتی زاده حسن محمد 3878 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 96 قم 1397/11/16 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.