سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جعفری محسن محمد حسین 2626 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 یزد 1397/11/03 قبول  
قدیری مریم محمدحسن 18 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 98 یزد 1397/10/19 قبول اصلاحیه
خلیلی فخرالسادات سید علی بمان 1603 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 94 یزد 1397/10/26 قبول اصلاحیه
جلالی فریبا محمد 430 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 92 یزد 1397/11/09 قبول  
بهارستان تفتی سکینه رضا 24 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 یزد 1397/11/09 قبول  
مسلمان یزدی فاطمه علی اصغر 6 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 92 یزد 1397/11/09 قبول  
محمدزاده عباس علی اصغر 72038 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 71/09 _ یزد 1397/11/09 مردود  
ابراهیمی مهدی علی 136 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 100 یزد 1397/11/09 قبول  
بنی اسدی عسکری پور ایمان مراد 353 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 90 یزد 1397/11/09 قبول  
زارعین فرشته حسن 843 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 93/30 95 یزد 1397/11/16 قبول  
صداقت پور لیلا حسن 934 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 یزد 1397/11/16 قبول  
دهقانی تفتی نرگس احمد علی 9008 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 91 یزد 1397/11/16 قبول  
معصومی الهام آقارضا 648 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 90 یزد 1397/11/16 قبول  
دهقانی اشکذری محمد حسین کاظم 147 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 93 _ یزد 1397/11/16 قبول  
تفکری بافقی سیما غلامرضا 66 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 یزد 1397/11/16 قبول  
زارعی کردشولی لیلا آقایار 7 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 60 _ یزد 1397/11/16 مردود  
مام آقایی ابراهیم اسماعیل 3056 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 98 یزد 1397/12/01 قبول  
دامکی محمدرضا حسن 263 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 84 یزد 1397/12/01 قبول  
ادهمی بتول رمضانعلی 4698 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 90 یزد 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.