سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ذاکری درباغی محمد عباس 154 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 83 هرمزگان 1397/11/03 قبول  
نجفی ابراهیم حسین 372 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 83 هرمزگان 1397/11/03 قبول  
بهمن زاده مریم حسن 553 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 هرمزگان 1397/11/03 قبول  
جاسمی نعیمه حسن 81 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 هرمزگان 1397/11/03 قبول  
پاکوهی قشمی اسماء عبدالرحمن 6581 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
نظری مینا عیسی 671 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
وهابی نیاری لیلا جهانگیر 62 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
سیستانی کیومرث حسین 69 آشنایی با برق تاسیسات IN-176 70/40 _ هرمزگان 1397/11/09 قبول آزمون مجدد
حسن نژاد محمد ابراهیم عبدعلی 84 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 90 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
افسرده احسان عبدالخالق 3480071661 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 83/30 91 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
جمالی حجت اله اسداله 107 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 86 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
حمیدی بابک رضا 3278 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 89 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 54/20 غ هرمزگان 1397/11/09 مردود آزمون مجدد
حاج حسینی درباغی عیسی کنار 1 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 80 84 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
سیستانی کیومرث حسین 69 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 85/70 84 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
فریدون فر حامد محمد حسین 314 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 91/40 85 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 88/60 86 هرمزگان 1397/11/09 قبول  
دهقانی سلطانی نرجس محمد علی 204 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 93 هرمزگان 1397/11/16 قبول  
افسرده احسان عبدالخالق 3480071661 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-2)  WE-025/2 _ 65 هرمزگان 1397/11/16 مردود  
دادرس مژده محمد 3380725846 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 98 هرمزگان 1397/12/01 قبول  
امیدوار الهام شامحمد 28 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 83/30 90 هرمزگان 1397/12/01 قبول تعیین صلاحیت
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 96 هرمزگان 1397/12/01 قبول  
تقی زاده فرد سید محسن سید حسین 5658 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 غ _ هرمزگان 1397/12/01 مردود  
سیستانی کیومرث حسین 69 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 96 هرمزگان 1397/12/01 قبول  
فریدون فر حامد محمد حسین 314 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 92 هرمزگان 1397/12/01 قبول  
قاسمی صادق مهدی 1369 کولرهای گازی اینورتری IN-171 66/70 93 هرمزگان 1397/12/01 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.