سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قاسمی نژاد خداکرم احمد 1764 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 81 لرستان 1397/11/03 قبول  
خادمی کبرا حسن 714 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 لرستان 1397/11/03 قبول  
جودکی ایرج جوزی 11647 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 لرستان 1397/11/03 قبول  
درویشیان داود تیمور 1087 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 لرستان 1397/11/03 قبول  
مراد پور هومان حاجیعلی 518 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 88 _ لرستان 1397/11/09 قبول  
امان اله نژاد فرد فرزانه عزیز 88 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 98 لرستان 1397/11/09 قبول  
بهمنی علی سوخته رو 76 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 88 لرستان 1397/11/09 قبول  
شاه منصوری مسعود علی 1090 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 87 لرستان 1397/11/09 قبول  
ملک محمودی روح اله تیمور 15901 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 89 لرستان 1397/11/09 قبول  
خادمی طاهره احمد 946 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 97 لرستان 1397/11/09 قبول  
منصوری صدیقه عظیم 701 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 لرستان 1397/11/09 قبول  
بیرانوند امین محمد باقر 352 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 94 لرستان 1397/11/09 قبول  
شاه کرمی میلاد علیخان 4850051979 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 92 لرستان 1397/11/09 قبول  
محمدی فرنگیس محمد 47 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ لرستان 1397/11/16 قبول  
امیری افسانه حسن 110 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 90 لرستان 1397/11/16 قبول  
خادمی طاهره احمد 946 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 100 لرستان 1397/11/16 قبول  
لری مسلم نورخدا 1752 تراش تخصصی 1 MA-088 80 90 لرستان 1397/11/16 قبول  
دوست محمدی حمید کاظم 20395 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 91 لرستان 1397/11/16 قبول  
سهرابی سید هادی محمد جعفر 9122 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-2)  WE-025/2 _ 70 لرستان 1397/11/16 مردود  
بیرانوند فروزان محمدحسن 4442 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/70 95 لرستان 1397/11/16 قبول  
جمشیدی غلامعلی روسی 195 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/70 95 لرستان 1397/11/16 قبول  
عبادی فر احمد رحیم 937 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 95 لرستان 1397/11/16 قبول  
قربانی اسماعیل حبیب اله 17248 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 90 لرستان 1397/11/16 قبول  
جدیدی رضا علی محمد 2130361862 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 79/20 87 لرستان 1397/11/16 قبول  
میرزائی منصوره حبیب اله 1760 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 لرستان 1397/12/01 قبول  
دلفان فیروز ابراهیم 8130 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 86/70 95 لرستان 1397/12/01 قبول  
کریمی صدر اسماعیل علی 317 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 94 لرستان 1397/12/01 قبول  
امیدی فریبا عبدالرحمن 39 بازاریابی PD-706 95 85 لرستان 1397/12/01 قبول  
قیطاسی حسن محمد 1 برنامه ریزی تور گردشگری HT-011 57/10 96 لرستان 1397/12/01 مردود  
رضایی جواد صیدیوسف 843 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 88 لرستان 1397/12/01 قبول  
قائد رحمتی مراد نادر 2 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 لرستان 1397/12/01 قبول  
درویشیان داود تیمور 1087 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 98 لرستان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.