سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مفیدی هنگامه عبدالحمید 4007 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 کردستان 1397/11/03 قبول  
قادر مرزی حامد محمد صالح 3720281035 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 63/20 _ کردستان 1397/11/09 مردود  
لطفی مسعود حبیب اله 662 نرم افزار  ELECTRICAL AUTO CAD EL-307 _ 86 کردستان 1397/11/09 قبول  
رضائی مرتضی حسن 9877 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 کردستان 1397/11/16 قبول  
موچانی امیر قاسم 7504 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 92 کردستان 1397/11/16 قبول  
افشاری رضا علی صفدر 573 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 کردستان 1397/11/16 قبول  
جعفری کورش نواب 446 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76/70 95 کردستان 1397/11/16 قبول  
ستایش نسرین قاسم 1478 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 94 کردستان 1397/11/16 قبول  
نگاری وحید غلام علی 534 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 کردستان 1397/11/16 قبول  
ویسی عبداله فیض اله 453 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 کردستان 1397/11/16 قبول  
ایل بیگی پور عدنان محمدسعید 3720121348 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-2)  WE-025/2 _ 87 کردستان 1397/11/16 قبول  
سالاری فریبا علی اکبر 804 ساخت پروژه WO-573 _ 96 کردستان 1397/11/16 قبول  
حسین پناهی سعید محمد جعفر 451 مونتاژ قطعات WE-076 85 89 کردستان 1397/11/16 قبول  
محمدی کاوه حسین 1084 مونتاژ قطعات WE-076 90 90 کردستان 1397/11/16 قبول  
رضایی فرزاد محمد 460 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 96 95 کردستان 1397/11/16 قبول  
صادقی سید عطا اله سید بهاء الدین 711 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 80 80 کردستان 1397/11/17 قبول  
محمد مرادی بهنام حسام 9187 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 80 80 کردستان 1397/11/17 قبول  
امینی فر محمدرضا قاسم 922 برق خودروی تخصصی زانتیا AT-481 65 85 کردستان 1397/12/01 مردود  
حاتمی جمال منصور 8 برق خودروی تخصصی زانتیا AT-481 80 80 کردستان 1397/12/01 قبول  
ساعدپناه شوان محمدحسین 2244 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 92 92 کردستان 1397/12/01 قبول  
حسین پناهی سعید محمدجعفر 451 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 89 کردستان 1397/12/01 قبول  
اسدی مظفر هاشم 233 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 95 کردستان 1397/12/01 قبول  
کریمی جلیل محمدرحیم 4 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 90 کردستان 1397/12/01 قبول  
افشاریان سهراب جلیل 3 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 86/70 _ کردستان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.