سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اله دادی صادق رمضانعلی 9 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 87 فارس 1397/11/03 قبول  
ایزدمهر حجت طهماسب 747 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 87 فارس 1397/11/03 قبول  
بنیانی مصطفی حسین 2177 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ فارس 1397/11/03 قبول  
رجبی مهسا محمدحسن 3510 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 غ _ فارس 1397/11/03 مردود  
ولی زاده وحید رضا 536 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ فارس 1397/11/03 قبول  
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 91 فارس 1397/11/03 قبول  
رحیمی زیبا علی اصغر 1 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 فارس 1397/11/03 قبول  
حسینی سیده سارا سید ابراهیم 781 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 فارس 1397/11/03 قبول  
روشن ضمیر فرهاد حسین 1000 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 90 فارس 1397/11/03 قبول  
انصاری اسداله امراله 2480152065 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 فارس 1397/11/03 قبول  
مردانی زهرا قدرت اله 10646 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 100 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
امیری داود امان اله 56 مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و مکانیک (مجازی) EL-910/3 52 _ فارس 1397/02/19 مردود اصلاحیه
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 74 _ فارس 1397/11/09 قبول  
گرامی قمررخ علی 282 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ فارس 1397/11/09 قبول  
یعقوبی مریم بختیار 1676 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 75 _ فارس 1397/11/09 قبول  
نگهبان قاسم علی 736 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 97/10 84 فارس 1397/11/09 قبول  
جوکار علی صدراله 408 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 93 فارس 1397/11/09 قبول  
مسعودی عبدالکریم یوسف 122 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 91 فارس 1397/11/09 قبول  
قائدی ابراهیم امیر 141 نرم افزار  ELECTRICAL AUTO CAD EL-307 _ 85 فارس 1397/11/09 قبول  
مدنی قهفرخی مرضیه بهمن 75 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 94 فارس 1397/11/16 قبول  
ذرت کار حسین شمس 15 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 82/10 _ فارس 1397/11/16 قبول  
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 60/70 _ فارس 1397/11/16 مردود  
شمس محمد کاظم احمد 1400 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 94 فارس 1397/11/16 قبول  
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 فارس 1397/11/16 قبول  
راست روشن حسین فضل اله 2360335103 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 80 92 فارس 1397/11/16 قبول  
حسینی سیده فاطمه سید فضیل 1862 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 فارس 1397/11/16 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 100 _ فارس 1397/11/16 قبول  
غلامی علیرضا محمد حسین 106 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 80 98 فارس 1397/11/16 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 98 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
احمدزاده راضیه محمدحسین 908 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اردالی فاطمه غلامعلی 16 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 94 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
امینی سمیه عزت اله 156 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ایرانمنش سمانه محمد 1995 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 99 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
بهرامیان پریوش آقالر 549 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
دهقانی کامران قاسم علی 2511 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
راهپیما مهدی غلامعلی 611 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
زادسر عبدالرضا فیروز 2 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سادات سید شریف سید رحمن 510 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شریعتی نسب محمد حسن علی 989 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شمشیری فرد عرفان قلی 2400192936 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فخاری زاده محمد امین اسماعیل 656 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فلسفی سیما علی اکبر 105 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
قهرمان زاده علیرضا احمد 298 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نقی زاده مصطفی محمدحسن 45 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
غلامی جلیل علی 257 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
زردشت محمدجواد غلامحسین 1907 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رحیمی صمد سبزعلی 394 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
پالاش بهاره احمد 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسین پور آدین محمد 595 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صفری جمیله غلامرضا 707 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 فارس 1397/12/01 قبول  
صحافی ایمان محمد مهدی 719 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 91 فارس 1397/12/01 قبول  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 73 _ فارس 1397/12/01 قبول  
حبیبی فرامرز دریاقلی 741 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 60 _ فارس 1397/12/01 مردود  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 66 _ فارس 1397/12/01 مردود  
احمدی سارا سلطان حسین 22 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
کاظمی رحیم کاکاعلی 46 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
موذنی اعظم حبیب 15909 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 48 فارس 1397/12/01 مردود  
مسلمی صغری غلامعلی 17366 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 فارس 1397/12/01 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 95 فارس 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.