سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
انزوایی آزاده هاشم 18 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
امینی اشرف سید عبدالکریم 5 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
گنج بخش زهرا محمد 371 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
محمدزاده طاهره غلامعلی 1 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
محمدی موسوی بی بی مریم سید محمود 947 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 98 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
قربانی محمد علی عید محمد 279 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 95 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 98 خراسان رضوی 1397/11/03 قبول  
نظری ملیحه حسن رضا 2145 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 90 خراسان رضوی 1397/10/26 قبول اصلاحیه
مقیسه مریم محمد قاسم 198 پداگوژی PD-159 80 90 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول آزمون مجدد
رجائیان نرگس زین العابدین 49 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 94 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 100 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول  
عامری مهری محمد کریم 684 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 100 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول  
مقیسه مریم محمدقاسم 198 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 89 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 93 خراسان رضوی 1397/11/09 قبول  
شیفته زهره علی اکبر 1502 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول تعیین صلاحیت
مقیسه مریم محمد قاسم 198 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
توحیدی نیا سید ابوالفضل رضا 525 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 95 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
نجیبیان علی اکبر حسین 115 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 82/10 _ خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 94 _ خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
حیاتی محمد حجی محمد 55 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 95 _ خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
دربان جعفری مجتبی محمد 90 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/70 95 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
شکور محمود فیض محمد 13 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 85 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
نبوی موسوی سید حسنعلی سید عباس 6756 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 85 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
محتشم علیرضا اسماعیل 931 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 70/80 90 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
مرادی مهدی ابوالفضل 0770213324 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 غ 87 خراسان رضوی 1397/11/16 مردود  
موسوی محمد سید هاشم 196 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 66/70 88 خراسان رضوی 1397/11/16 مردود  
حسینی سید محمد سید طها 520 مونتاژ قطعات WE-076 75 88 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 84 88 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول  
سجادی سید حبیب سید وهاب 12697 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
لطفی سمیه محمدعلی 10 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 94 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عباسیان محمد علی اصغر 1084 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 94 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شیفته زهره علی اکبر 1502 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
برات زاده رضا عیسی 6 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 95 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اسدی فاطمه عزیزاله 20 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 92 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
دانش بیان علی حسین 39694 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
انتظاری رسول محمد حسن 4602 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
قدمیاری محمدجواد محمداسماعیل 25 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
یوسف زاده علی محمد 3183 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
هاشمی حلیمه محمد رحیم 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 95 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
بلوک زری خیرمحمد 11880 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
پیله ور مژگان حسین 9429 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ذاکری کلات فرید احمد 116 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خیاط باشی هادی غلامحسن 42338 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 96 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اسلامی سیدابوالفضل سید جلال 899 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
پرستار حجت اله عباسعلی 64 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 94 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
قاسمی ابراهیم غلامعلی 8921 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
دامنگیری سعید غلامحسن 11973 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رشنوادی محمدرضا اسماعیل 1714 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
غلامعلی قیطانی انیس علی 1663 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صیادی لطف آباد فرانک گل محمد 3733 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حیاتی محمد حجی محمد 55 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عزیزی مهین غلام نبی 733 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 92 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رزم گر حمید منوچهر 30 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سلیمانی مقدم جواد دوست محمد 64 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 95 خراسان رضوی 1397/10/19 قبول اصلاحیه
ملکیان نیشابوری علی اصغر محمد رضا 1117 برق خودروی تخصصی زانتیا AT-481 85 90 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
واحدی راد محمد نعیم رشید 0720317746 برق خودروی تخصصی زانتیا AT-481 80 85 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
شیبانی هاشم محمود 507 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 97 97 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
دامنگیری سعید غلامحسن 11973 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 70 _ خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
رستگار مقدم مودب علیرضا محمدرضا 54 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 87 _ خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
سدوئی اصفهانی غلامرضا محمد 76927 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 60 _ خراسان رضوی 1397/12/01 مردود  
قربانی مجید قربان 498 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 80 _ خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
زارع موسوی سید کاظم سید علی 3154 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 82 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
قندهاری محمدرضا رضا 375 دستور زبان انگلیسی A-1 FL-410/1 84 _ خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
جواد پور هایده جواد 9 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
قربانی یاقوتی مریم احمد 366 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
قهرمانی مینا رضاقلی 7 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
نوروزیان سعد آباد زکیه قربانعلی 501 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
غزنوی حسین علی 377 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 86/70 _ خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
محمدی موسوی بی بی مریم سیدمحمود 947 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 88 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 100 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
غریب پور علیرضا ابراهیم 1765 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
ده جوریان داود باقر 1048 کولرهای گازی اینورتری IN-171 100 99 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
رضوی تبار حبیب عباسعلی 883 کولرهای گازی اینورتری IN-171 83/30 92 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
خانقاهی رسول محمدعلی 181 لوگو PE-023 _ 81 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
شیبانی هاشم محمود 507 مدیریت سرویسهای مجازی سازی VSPHERE5 IT-330/1 _ 97 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول  
رزم گر حمید منوچهر 30 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
دامنگیری سعید غلامحسن 11973 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
قربانی مجید قربان 498 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
بهادری کمیجانی مجید محمد علی 1041 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
سیدی سید مهدی سید محمد 17989 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
نیک خو حسین قربانعلی 2350 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
ذاکری کلات فرید احمد 116 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93/50 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
حبیبی نژاد احمد علی 3204 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
حسینی سید حامد سید اسماعیل 569 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92/50 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
هاشمی حلیمه محمد رحیم 1 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
رام مرضیه محمد حسن 29554 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
احمدی یگانه زهرا علی 1537 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
جعفری عمیدی اسماعیل محمد ابراهیم 3636 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 76 خراسان رضوی 1397/09/21 مردود اجرا در استان
نجفی محمد حسین 847 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 76 خراسان رضوی 1397/09/21 مردود اجرا در استان
عادلی بهار جواد علی اکبر 3575 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 81 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
واحدی سید رضا سید حسین 202 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90/50 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
نیک محمدی اسماعیل فیض محمد 514 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 88 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
جاهدی نیا مهدی حسین علی 33714 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
حیاتی محمد حجی محمد 55 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
عظیمی سارا حسین 519 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 76 خراسان رضوی 1397/09/21 مردود اجرا در استان
پرستار حجت اله عباسعلی 64 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84/50 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 79/50 خراسان رضوی 1397/09/21 مردود اجرا در استان
رضایی راضیه رضا 3450 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/09/21 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.