سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حیدری زهرا نجفقلی 4679375051 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 94 چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 قبول  
جهانی جوانمردی علی مردان صابر 838 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 60/50 _ چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 مردود  
خدابخشی ایوب رمضانعلی 117 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 80 86 چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 قبول  
خلیلی بروجنی امیر مراد علی 4640118929 طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم افزار کتیا MA-131 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 قبول  
سلیمی سعید علی اکبر 568 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 92 چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 قبول  
عیدی زاده ممسنی اصغر حسین 20 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 94 چهارمحال وبختیاری 1397/11/09 قبول  
نیک راد عزت اله اسداله 299 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 80 80 چهارمحال وبختیاری 1397/11/17 قبول  
رستگار حسین غلامحسین 94 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 90 90 چهارمحال وبختیاری 1397/11/17 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.