سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جوی حسین ولی اله 1220 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 85 اصفهان 1397/11/03 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ اصفهان 1397/11/03 قبول  
نیل فروش زاده علیرضا اکبر 22137 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ اصفهان 1397/11/03 قبول  
محمدی علامحسین محمدعلی 29040 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 94 اصفهان 1397/11/03 قبول  
امیری سرارودی سید زکریا سید محمدعلی 14 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 86 اصفهان 1397/11/03 قبول  
اکبری بیشه فاطمه جواد 58 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 اصفهان 1397/11/03 قبول  
باغستانی آرانی جنت خانم حشمت اله 37 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 اصفهان 1397/11/03 قبول  
جوادی نفیسه حسین 36 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 اصفهان 1397/11/03 قبول  
سلطانیان فروغ ابراهیم 790 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 اصفهان 1397/11/03 قبول  
میرمسیب زهرا حبیب اله 20057 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 اصفهان 1397/11/03 قبول  
شرفی اعظم جعفر 4300 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 اصفهان 1397/11/03 قبول  
محمدی مهدی ولی محمد 100 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 90 95 اصفهان 1397/11/03 قبول  
خرم نوید اماقلی 3 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 92 اصفهان 1397/11/03 قبول  
شریف عظیمه علی اکبر 2309 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 98 اصفهان 1397/11/03 قبول  
صفری صادق داراب 4260205234 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 92 اصفهان 1397/11/03 قبول  
کیانی نکو مهدی هیبت اله 210 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 اصفهان 1397/10/19 قبول اصلاحیه
عطایی ساره حسین 1178 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اصلاحیه
باتوکل منصوره اکبر 49 FLASH IT-640 _ 84 اصفهان 1397/11/09 قبول  
بهیار مهدی محمدعلی 50334 FLASH IT-640 _ 85 اصفهان 1397/11/09 قبول  
عزیزی منصوره اکبر 1220007791 ILLUSTRATOR IT-650 96/70 96 اصفهان 1397/11/09 قبول  
پیروی بادی کاظم محمد 42990 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 82 _ اصفهان 1397/11/09 قبول  
رضائی رامشه فرشته اسماعیل 82 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 91 اصفهان 1397/11/09 قبول  
سلطانی مهناز هوشنگ 449 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 93 اصفهان 1397/11/09 قبول  
شریفی مرضیه اکبر 1122 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 90 اصفهان 1397/11/09 قبول  
خوش حساب زهرا رحمت اله 297 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 88 اصفهان 1397/11/09 قبول  
مسلم زاده ندا ایرج 1630 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 91 اصفهان 1397/11/09 قبول  
معینی نجف آبادی مهدی محمود 825 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 94 اصفهان 1397/11/09 قبول  
ابوالحسنی احسان عبداله 260 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 98 اصفهان 1397/11/09 قبول  
مومنی مجید محمد قلی 6467 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 93 اصفهان 1397/11/09 قبول  
ابراهیمی مهسا غلامرضا 383 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 93 اصفهان 1397/11/09 قبول  
خلیلی پور ناغانی یوسف جانمراد 3315 اتصالات چوبی WO-571 _ 95 اصفهان 1397/11/16 قبول  
یوسفی عباس قربانعلی 31 اتصالات چوبی WO-571 _ 95 اصفهان 1397/11/16 قبول  
نیک روش شهناز عزت اله 58 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 90 اصفهان 1397/11/16 قبول  
حسن پور فرزانه اسد 2030131751 آرایش دائم صورت MU-020 98 98 اصفهان 1397/11/16 قبول  
زمان وزیری امیر محمدرضا 872 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 89/30 _ اصفهان 1397/11/16 قبول  
فخارزاده نائینی حوریه غلام 387 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 95 اصفهان 1397/11/16 قبول  
سعیدی کرامت اله علی 4581 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 93 اصفهان 1397/11/16 قبول  
ارباب دیزچه زهرا اصغر 1952 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 اصفهان 1397/11/16 قبول  
جشنی طیبه ماشااله 3404 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 اصفهان 1397/11/16 قبول  
خباز یگانه کاشانی حمیده محمد رضا 5444 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 95 اصفهان 1397/11/16 قبول  
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 96 _ اصفهان 1397/11/16 قبول  
صادقی گنجه محمد حسن براتعلی 4 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-2)  WE-025/2 _ 85 اصفهان 1397/11/16 قبول  
فتاحی زهرا ناصر 93 ساخت پروژه WO-573 _ 90 اصفهان 1397/11/16 قبول  
نوروزی اسداله حجت اله 1150120381 طب سنتی پیشرفته FO-202 90 80 اصفهان 1397/11/16 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 غ _ اصفهان 1397/11/16 مردود  
سلیمانی پریسا محمدرضا 238 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
نباتیان سمیه عباس 600 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
الماسی رقیه غلامرضا 1200 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
برخوردار سوسن احمد 40818 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
فتحی نسیم اصغر 648 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
امینی مینا خسرو 2690 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
دباغ نسرین رحمت اله 1087 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
قریشی نجف آبادی نفیسه السادات سیدناصر 1147 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
آقایی مهری محراب 496 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
رحمتیان حسین محمدرضا 28079 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
رحیمی شیوا رحیم 4331 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
مقصودی مالک پرویز 86 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
عسگری محمدرضا عباسعلی 1229 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
سلطانی حسنعلی ناصر 848 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
اسکندری مسلم عباس 533 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
حکیمی علی اسماعیل 10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
شفیعی محمدحسین ابوالفضل 320 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
هیئت اصفهانی فخرالدین عبدالمجید 1072 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
آقاعلی حسین حسین 1773 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 اصفهان 1397/10/05 قبول اجرا در استان
سلیمانی پریسا محمدرضا 238 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 92 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
محمدی مهشید بهرام 1074 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسینی ایرج محمد نبی 1775 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خرم نوید امامقلی 3 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 98 84 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مقصودی مالک پرویز 86 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
طاهری احمد رضا 15 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نادیان امیر خلیل 1230 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 92 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عبدالهی فرهاد منوچهر 81 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سلطانیان اعظم مجتبی 2097 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
الهامی فهیمه قاسم 298 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صادقی حداد زواره عاطفه عبدالعلی 1180014121 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 92 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
قاضی زاده احسائی نوشین حمید 19670 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سلیمانی اشرف محمدقاسم 63 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 92 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اکبری فرشته احمدعلی 110 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 88 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شفیعی آزاده حسنعلی 5973 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
جبرائیلی مهدی محمود 654 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سیف لیلا احمد 174 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
کاظمی فاطمه محمدابراهیم 54 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ربانی الهه علی 24979 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مفتولی نسرین علی اصغر 25429 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عمادی مرضیه حسین 1392 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شریفی الهه حسین 1870 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اکبرپوری مرضیه احمد 3440 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 88 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
کاظمی پور فرزانه حسین 927 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رحیمی شیوا رحیم 4331 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 86 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
آقایی مهری محراب 496 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 88 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رجبی مرضیه شمسعلی 1748 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 88 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
پیراسته مریم حسین 409 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
زارع پور لیلی حسینعلی 1920 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شمس محمدی فاطمه زهرا عباس 489 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 91 92 اصفهان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
جلالی ورنامخواستی ابراهیم محمد 41 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 100 100 اصفهان 1397/11/17 قبول  
حیات داوودی سید مهدی سید محمد 37980 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 90 90 اصفهان 1397/11/17 قبول  
رضایی جندانی عباس مسیب 4873 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 94 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
شفیعی مصطفی اسماعیل 1513 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 94 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
مهدیان پورهنگ غلامرضا 738 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 95 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
اتحادی ابری مهدی رجبعلی 156 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 95 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
سلطانی حسنعلی ناصر 848 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 80 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
اسکندری مطلق مسلم عباس 533 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
هیئت اصفهانی فخرالدین عبدالمجید 1072 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 80 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
عرفان الهام اسماعیل 1462 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 96 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
آزادی زهره ولی اله 1353 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 97 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
طوقی ریحانه حسین 3188 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 96 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
طاهری بهجت علی اصغر 48 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 95 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
زریی فاطمه عبدالرسول 2700 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 97 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
مجیدیان ناهید علی 713 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72 97 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
نصر آزادانی بهار اصغر 2221 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 95 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
سیف لیدا احمد 174 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72 90 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
شفیعی آزاده حسنعلی 5973 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 90 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
زمانی علویجه مرضیه اسداله 64 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
جمالیان مهسا عباس 1270570862 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 98 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
جلوانی اصفهانی محمد رمضانعلی 2490 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 100 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
آقائی پیرکوهی مهری محراب 496 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 90 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
رجبی مرضیه شمسعلی 1748 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 93 اصفهان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
جزینی افشین نعمت اله 57645 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 83/30 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
حسینی ایرج محمد نبی 1775 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 90 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
مقصودی مالک پرویز 86 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 83/30 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
اطرشی عفت اسمعیل 122 بازاریابی PD-706 95 100 اصفهان 1397/12/01 قبول  
اکبری فرشته احمد علی 110 بازاریابی PD-706 90 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
اکبری قلعه شاهرخی خدیجه خداداد 2 بازاریابی PD-706 95 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
سلیمانی اشرف محمدقاسم 63 بازاریابی PD-706 100 100 اصفهان 1397/12/01 قبول  
افریچه مینا علی 58798 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 95 اصفهان 1397/12/01 قبول  
پور اعتصام میثاق حسین 17846 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 85 85 اصفهان 1397/12/01 قبول  
خباز یگانه حمیده محمدرضا 5444 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 92 92 اصفهان 1397/12/01 قبول  
زمانی عبداله لطیف 3 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 90 اصفهان 1397/12/01 قبول  
ادریسی محمد حسین علی 740 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 91 اصفهان 1397/12/01 قبول  
شمسی عصمت رضا 23 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 88 اصفهان 1397/12/01 قبول  
فلاح زاده مریم محمد 642 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 90 اصفهان 1397/12/01 قبول  
کاظمی فاطمه محمدابراهیم 54 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 88 اصفهان 1397/12/01 قبول  
میرمسیب زهرا حبیب اله 20057 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 93 اصفهان 1397/12/01 قبول  
نیک روش شهناز عزت اله 58 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 93 اصفهان 1397/12/01 قبول  
مومنی مجید محمدقلی 6467 کولرهای گازی اینورتری IN-171 100 99 اصفهان 1397/12/01 قبول  
نژاد محمدی اسماعیل مرتضی 4446 لوگو PE-023 _ 99 اصفهان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.