سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
توکل پور رودابه اسماعیل 1823 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 80 94 اردبیل 1397/11/03 قبول  
برمایون سعید اسلام 1450881750 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 60/50 _ اردبیل 1397/11/09 مردود  
ممی زاده وحید یوسف 1579 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 92 اردبیل 1397/11/16 قبول  
آقازاده اعظم ارشد آقا 1424 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 اردبیل 1397/11/16 قبول  
یوسفی شهین دخت عزیزاله 229 پاییه ماشه ( حجم سازی با خمیر کاغذ ) WO-039 _ 88 اردبیل 1397/11/16 قبول  
حسن زاده نمین سمیه رحیم 649 ساخت پروژه WO-573 _ 96 اردبیل 1397/11/16 قبول  
میرزایی قادر علحسین 1322 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 80 98 اردبیل 1397/11/16 قبول  
آسال امید عسگر 1450996531 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 90 اردبیل 1397/12/01 قبول  
غفارزاده ناهید رضا علی 15628 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 اردبیل 1397/12/01 قبول  
یوسف زاده حوریه جبرائیل 8 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 اردبیل 1397/12/01 قبول  
قاسم زاده حسین علی شهباز 2319 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 90 اردبیل 1397/12/01 قبول  
مهری شهلا ابراهیم 347 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 80 اردبیل 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.