سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 کرمانشاه 1398/10/25 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
زارعی بهروز قهرمان 460 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 98 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
حیدری بابک محمدصالح 203 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 95 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
ناصح نیا فرزاد یداله 376 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 90 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
پروانه حسن رحمان 667 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ کرمانشاه 1398/10/04 قبول دوره تکراری
لرستانی مهدی امامعلی 2276 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 95 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 کرمانشاه 1398/10/18 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
قاسمی فریبرز محمدرضا 272 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
پورگلزاری مهدی علی 257 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 74/40 _ کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
منصوری فرهاد شرفعلی 418 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85 _ کرمانشاه 1398/10/04 قبول  
کریمی لقمان احمد 131 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 89 کرمانشاه 1398/10/11 قبول دوره تکراری
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 89 _ کرمانشاه 1398/10/04 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
بشیری نصور مرتضی 142 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 70 _ کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
مرادی امان اله فتح اله 159 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 93/20 92 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
بنی اردلان آذر حبیب اله 157 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 100 کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 90 کرمانشاه 1398/10/11 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
نیازی عذرالدین ویس مراد 939 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 کرمانشاه 1398/10/25 قبول  
سنجابی نعمت محمد 3241854280 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 84 _ کرمانشاه 1398/10/18 قبول  
عباسی کیهان علی اکبر 3320195921 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 90 90 کرمانشاه 1398/10/25 قبول  
لرزنگنه محمد رضا یداله 102 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 85 87 کرمانشاه 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.