سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابطحی سید شهرام سید عبداله 9438 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 85 بوشهر 1398/10/18 قبول  
سراجی زاده سارا محمدرضا 29 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 95 بوشهر 1398/10/18 قبول  
حسینی ابراهیم علی 3226 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ بوشهر 1398/10/04 قبول  
ظفریان سیده صدیقه سید ابوالحسن 2627 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ بوشهر 1398/10/04 قبول  
غلامی احمد غلامحسین 14809 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 غ _ بوشهر 1398/10/18 مردود  
باقری حسین علی اکبر 5095 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 91 بوشهر 1398/10/18 قبول  
هاشمی زاده زینب السادات سید حسین 398 مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی FL-785 97/50 _ بوشهر 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.