سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کرمی امید رضاعلی 4270204974 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ زنجان 1398/10/04 قبول  
نصیری سمانه اصغر 139 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ زنجان 1398/10/04 قبول  
باقری بهاره محمدرضا 21624 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ زنجان 1398/10/04 قبول  
محمدی رضا هاشم 280 سیمان بری و سیمان کاری UB-447 _ 98 زنجان 1398/10/11 قبول  
امامی نسرین یداله 11135 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 92 زنجان 1398/10/11 قبول  
زارع مهین محمد 15702 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 92 زنجان 1398/10/11 قبول  
عزیزی مهناز غلامرضا 10453 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 92 زنجان 1398/10/11 قبول  
اله وردلو منیره عبدالعلی 2 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 زنجان 1398/10/11 قبول  
چهره گشا زینب محمود 4270294957 مانتو صنعتی SE-336 _ 98 زنجان 1398/10/11 قبول  
باقری بهاره محمدرضا 21624 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 52 _ زنجان 1398/10/11 مردود  
حسنی لیلا سعداله 3789 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 94 زنجان 1398/10/18 قبول  
قاسمی نسیم عوضعلی 5437 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 93 زنجان 1398/10/18 قبول  
اله وردلو منیره عبدالعلی 2 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 85 زنجان 1398/10/18 قبول  
رضائی لیلا احمد 380 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 85 زنجان 1398/10/18 قبول  
زمانی حسین عونعلی 52198 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 85 85 زنجان 1398/10/18 قبول  
بهرامی راد نادر عبداله 507 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ زنجان 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
دوستانی رامین علیرضا 53 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 غ _ زنجان 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
طاهری میثم مختار 4270098066 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 غ _ زنجان 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
مرادی نادر نوراله 58097 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 97/40 90 زنجان 1398/10/18 قبول  
اوجاقلو سکینه محمدحسین 1553 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 92 زنجان 1398/10/18 قبول  
احمدی پور سیده ناهید سید عباس 15066 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
اسکندریون لیدا اکبر 597 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 73/34 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
اوصانلو فریبا هوشنگ 555 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
بازرگان فرزاد عباس 866 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 70 94 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
بهرامی مریم علی 66 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 70 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
بهرامی راد نادر عبداله 507 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 73/32 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
بیکدلو سمیه شهبازعلی 4977 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
دوستانی رامین علی رضا 53 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
رجبی حبیبه عبدالاحد 920 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
زرگری فیروزه اسماعیل 373 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
سلطانی لیلا مرحمت 189 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
سلیمانی محمود حکمت اله 9 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
شادبخت رمضان محمدرضا 46 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 74 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
شریفی رویا علی اوسط 249 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77 94 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
طاهری میثم مختار 4270098066 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 70 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
قزلباش حسین رضا 89096 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
کرمی امید رضاعلی 4270204974 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 74 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
گیلک پروانه جمشید 2052 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 70 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
محمدی زینب محمدعلی 175 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ - زنجان 1398/10/19 مردود اجرا در استان
محمدی مریم ابوالفضل 10250 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ - زنجان 1398/10/19 مردود اجرا در استان
مرادی رقیه علی 66 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 79/95 90 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
معظمی مریم فرخ 11999 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 74 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
مهدیون حیدر احمد 3112 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 95 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
نصیری سمانه اصغر 139 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/33 96 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
نظری علی احمد 900 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 74 94 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
یارمحمدی سمیه حسینعلی 8 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 94 زنجان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
محمدی رضا هاشم 280 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 70 70 زنجان 1398/10/25 مردود  
چهره گشا زینب محمود 4270294957 شلوار دوزی SE-213 _ 96 زنجان 1398/10/25 قبول  
قزلباش حسین رضا 8909 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ زنجان 1398/10/25 قبول  
بیگدلی هادی مالک اژدر 5 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 80 90 زنجان 1398/10/25 قبول  
نظری علیرضا عزیز 744 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 65 - زنجان 1398/10/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.