سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
دهستانی علی غلامرضا 348 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ یزد 1398/10/04 قبول  
کلانتری ساره علیرضا 1922 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 90 یزد 1398/10/11 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
متوسل الحسینی راضیه رضا 108 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 یزد 1398/10/11 قبول  
دهستانی علی غلامرضا 348 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ یزد 1398/10/11 قبول  
هادیان زکیه نصراله 1195 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 88/80 _ یزد 1398/10/18 قبول  
کارگر محسن علی بمان 2026 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 100 یزد 1398/10/18 قبول  
امینی بهابادی صدیقه حسین 2397 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 83/40 _ یزد 1398/10/18 قبول  
بوئی آبادی محمدرضا اکبر 6 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ یزد 1398/10/18 قبول  
جعفری محسن محمدحسین 2626 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 90 _ یزد 1398/10/18 قبول  
فتاحی اردکانی اعظم عباس 1158 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 یزد 1398/10/25 قبول  
نجاری طرزجانی فاطمه مرتضی 317 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 یزد 1398/10/25 قبول  
بهارستان تفتی سکینه رضا 24 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 95 یزد 1398/10/25 قبول  
فدکی مریم جلیل 13953 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 95 یزد 1398/10/25 قبول  
رسائی اعظم گلشن 5 شلوار دوزی SE-213 _ 90 یزد 1398/10/25 قبول  
دهقانزاده سکینه نظرعلی 884 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 89 یزد 1398/10/25 قبول  
فتوحی بافقی عظیمه یوسفعلی 26 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 90 یزد 1398/10/25 قبول  
دامکی محمدرضا حسن 263 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 یزد 1398/11/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.