سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عامری سیاهویی الهه غلامرضا 5218 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 96 هرمزگان 1398/10/04 قبول  
ذاکری حسین احمد 2865 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 76 _ هرمزگان 1398/10/04 قبول  
عامری سیاهویی الهه غلامرضا 5218 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 80/20 98 هرمزگان 1398/10/11 قبول  
امیدواری فرزاد شکراله 1735 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 70 _ هرمزگان 1398/10/11 قبول  
حاج محمدی آیت نادر 414 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 90 _ هرمزگان 1398/10/11 قبول  
موسی پور اسماعیل مراد 87 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 غ _ هرمزگان 1398/10/11 مردود  
راشدی نسب زبیده حسن 3245 مانتو صنعتی SE-336 _ 94 هرمزگان 1398/10/11 قبول  
میهن پرست زینب علی 1039 مانتو صنعتی SE-336 _ 94 هرمزگان 1398/10/11 قبول  
رضائی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ هرمزگان 1398/10/18 قبول  
حاج محمدی آیت نادر 414 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 85 85 هرمزگان 1398/10/18 قبول  
روستا اسماعیل محمدحسن 0640261345 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 92 _ هرمزگان 1398/10/18 قبول  
نظری رباطی حمید رمضان 1427 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 90 هرمزگان 1398/10/18 قبول  
بلالی کاظم سلمان 5657 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 80 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 89/90 92 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
یحیی زاده حکمی حسین محمد 756 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 95 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
انوری شیلا غلام حسن 666 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 90 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
بهمن زاده مریم حسن 553 شلوار دوزی SE-213 _ 84 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
ذاکری حسین احمد 2865 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 80 89 هرمزگان 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.