سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
صادقی مهران عینی 38 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 90 گیلان 1398/10/18 قبول  
صادقی مهران علینقی 38 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 92 گیلان 1398/10/25 قبول  
قنبرنیا بیژن محمود 351 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 87 گیلان 1398/10/18 قبول  
صفری نژاد شهربجاری نسیما محسن 1412 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 93 گیلان 1398/10/18 قبول  
مینوئی قاضیانی عاطفه حسین 755 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/40 _ گیلان 1398/10/18 قبول  
طاعتی رودبارکی شاهرخ اسمعیل 41756 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 86/70 _ گیلان 1398/10/18 قبول  
میرفضلی سیده خوشقدم سید سعدالدین 3068 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 95 گیلان 1398/10/18 قبول  
نگران لنگرودی پیمان احمد 476 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 96 گیلان 1398/10/11 قبول  
حسین زاده طلعت اسماعیل 7935 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ گیلان 1398/10/04 قبول  
شادکام کلیمانی محمود قربانعلی 215 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ گیلان 1398/10/04 مردود  
دژاکام سید اسماعیل سیدعلی 530 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 گیلان 1398/10/18 قبول  
رضوی سید نصرالدین سید حسن 16 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 82 گیلان 1398/10/18 قبول  
شادبهر مجید محمود 1482 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 گیلان 1398/10/18 قبول  
مهری خواه علی غلام حسین 324 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 گیلان 1398/10/25 قبول  
حسن پور حمیرا عبرت اله 129 شلوار دوزی SE-213 _ 89 گیلان 1398/10/25 قبول  
پیله ور عزیز عباداله 6 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 96 _ گیلان 1398/10/18 قبول  
آذریان فرزاد محمدقلی 1858 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ گیلان 1398/10/25    
پیله ور عزیز عباداله 6 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 گیلان 1398/10/25 قبول  
رعدپیما هومن داود 11 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 75 _ گیلان 1398/10/25 قبول  
حسین زاده طلعت اسماعیل 7935 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 92 _ گیلان 1398/10/11 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.