سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حسینی شریعت سید حسام حبیب 56 آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای AWS,ASME,ISO WE-089 _ 84 گلستان 1398/10/18 قبول  
میر طاهره حاجی 186 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 85 گلستان 1398/10/18 قبول  
حسینی اشرف السادات سید احمد 13583 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 89/90 92 گلستان 1398/10/18 قبول  
بلی شریفه جمعه 2315 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 86/60 93 گلستان 1398/10/18 قبول  
جهان تیغ علی اصغر امیر 4705 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 80 80 گلستان 1398/10/18 قبول  
محمدی نسرین قربانعلی 223 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 98 گلستان 1398/10/25 قبول  
بزی حسین موسی 1844 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ گلستان 1398/10/18 قبول  
بهادران یگانه امیر 2110069589 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 89 گلستان 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.