سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ترک زاده تبریزی علی احمد 1290 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ کرمان  1398/10/04 قبول  
رفعتی نصرت آبادی افسانه اسماعیل 186 خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه ( مقدماتی ) SE-207/1 _ 100 کرمان 1398/10/04 قبول  
رشیدی زرندی سمیه حسین 1057 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ کرمان 1398/10/04 قبول  
خواجویی نژاد محمد علیرضا 3060273251 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 غ _ کرمان  1398/10/11 مردود  
قربانی عباس رمضان 493 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 80 _ کرمان 1398/10/11 قبول  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 96 کرمان 1398/10/11 قبول  
عبدلی سلیمه غلامعلی 5423 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 90 کرمان 1398/10/11 قبول  
صفری جعفرآبادی فریبا یداله 55 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 100 _ کرمان 1398/10/11 قبول  
برزگر تابنده علی 219 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 88 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
برزگر یداله حاجی 1 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 91 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
بهرامی راد مجتبی مرتضی 846 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 89 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
ترک زاده تبریزی علی احمد 1290 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 91 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
حاج ملک محبوبه علی اکبر 976 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 96 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
حاجی زاده زهرا عین اله 3593 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 94 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
حسیبی ملیحه محمد 211 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 100 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
خراسانی زهره غلامرضا 1041 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 97 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
رشیدی زرندی سمیه حسین 1057 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 94 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
زینلی کرمانی ابوطالب مختار 553 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 87 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
سالاری سعیدی منصور محمد 915 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 87 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
شاه حسینی زهرا محمد 875 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 92 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
شفیعی مهران منوچهر 749 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 92 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
شفیعی اپورواری نجمه محمد 117 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 99 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
عاقلی معصومه غلامحسین 422 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 93 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
مددی زاده توران فرامرز 8300 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 87 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
مکی آبادی نرگس علیرضا 656 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 96 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
مهدیزاده هدا علی اکبر 5900 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 99 _ کرمان 1398/10/12 قبول اجرا در استان
پورگلزاری مهدی علی 257 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 74/40 _ کرمان 1398/10/18 قبول  
حسینی حتکنی سید مجتبی سید محمود 45 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 45 _ کرمان  1398/10/18 مردود  
خواجویی نژاد محمد علیرضا 3060273251 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 25 _ کرمان 1398/10/18 مردود  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 90 کرمان 1398/10/18 قبول  
خضری نژاد نصرت عباس 122 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 کرمان 1398/10/18 قبول  
ابراهیمی کوهبنانی مهری جواد 82 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/50 92 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
آتش پنجه پیمان عبدالرحمن 3776 کار آفرینی مقدماتی PD-206 90 96 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
برزگر یداله حاجی 1 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87/50 92 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
برزگر تابنده علی 219 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92/50 92 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
خان بابا سارا علی 1888 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 97 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 93 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رحمانی کوهبنانی ملیحه علی اکبر 20 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97/50 90 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رشیدی مینا محمد 1729 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 94 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رفیعی سربیژن میثم حضرتقلی 952 کار آفرینی مقدماتی PD-206 95 90 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
ستوده نژاد ملیحه علی 1 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67/50 92 کرمان 1398/10/18 مردود اجرا در استان
شفیعی مهران منوچهر 749 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 96 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
شفیعی اپورداری نجمه محمد 117 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ غ کرمان 1398/10/18 مردود آزمون مجدد
شیخی مرتضی حسین 262 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 96 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
صادقی گوغری وحید محمدکاظم 3079 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92/50 90 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
صرافی نژاد اشکان محمدحسین 2601 کار آفرینی مقدماتی PD-206 60 92 کرمان 1398/10/18 مردود اجرا در استان
عبدلی مسینان سلیمه غلامعلی 5423 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92/50 94 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
علیزاده زهرا غلامحسین 14 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 90 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
قربانی کوهبنانی فاطمه محمد 58 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 89 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
کشاورزی بابکی ابوالقاسم عباس 188 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 96 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
کمال الدینی امین رمضان 5030 کار آفرینی مقدماتی PD-206 90 88 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
متصدی زرندی بتول یداله 3336 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87/50 90 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
محسنی جهان افروز علی 6 کار آفرینی مقدماتی PD-206 85 92 کرمان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
اسدیار اکرم سیدحسین 986 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 95 کرمان 1398/10/18 قبول  
کارگر راوی محمود علی 52 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 97 کرمان 1398/10/18 قبول  
اسدیار اکرم سید حسین 986 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 95 کرمان  1398/10/25 قبول  
بهرام نژاد داود امان اله 238 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ کرمان 1398/10/25    
کیانی شیما احمدحسین 1593 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ کرمان 1398/10/25    
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 88 کرمان 1398/10/25 قبول  
رنجبر مجید احمد 283 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 75 _ کرمان 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 100 _ کرمان 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.