سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
علی پور نسرین رشید 12473 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 92 کردستان 1398/10/04 قبول  
کریمی امجد توفیق 26 PLC  کاربردی PE-417 _ 98 کردستان 1398/10/11 قبول  
سیدی آرزو غفار 8238 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 90 کردستان 1398/10/11 قبول  
جعفری کورش نواب 446 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 75 _ کردستان 1398/10/11 قبول  
سالاری فریبا علی اکبر 804 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 کردستان 1398/10/18 قبول  
فرجی خرامان بهروز 171 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 کردستان 1398/10/18 قبول  
محمدیان فاطمه محمد علی 887 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 85 کردستان 1398/10/25 قبول  
رضایی آرمان عطا 378 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 90 88 کردستان 1398/10/25 قبول  
حسین پناهی توفیق محمد جعفر 450 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 85 87 کردستان 1398/10/25 قبول  
کریمپور بهار ابوبکر 199 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 65 _ کردستان 1398/10/04 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.