سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مقدم کریم علی 96 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 92 قزوین 1398/10/18 قبول  
برمایون رضا قربان علی 846 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 85 قزوین 1398/10/18 قبول  
صباغ چین مینا محمدعلی 424 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 قزوین 1398/10/18 قبول  
زندپور مرتضی رحمن 16 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 79/80 94 قزوین 1398/10/04 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 99 قزوین 1398/10/18 قبول  
ناطق مریم حسین 243 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 98 قزوین 1398/10/18 قبول  
انصاری رامندی نوراله عبداله 134 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 60 _ قزوین 1398/10/18 مردود  
رحمانی مجید محمد 311 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 قزوین 1398/11/01 قبول  
قراخانی رحمان محمدعلی 25979 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 87 قزوین 1398/10/18 قبول  
طاهرخانی مجید بهرامعلی 715 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 100 96 قزوین 1398/10/25 قبول  
طاهرخانی مجید بهرامعلی 715 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 87 قزوین 1398/10/11 قبول  
نجف زادگان محمد تقی 115 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 86 قزوین 1398/10/11 قبول  
انصاری رامندی نوراله عبداله 134 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 80 85 قزوین 1398/10/11 قبول  
شوروزی زکیه محمدرضا 1092 شلوار دوزی SE-213 _ 96 قزوین 1398/10/25 قبول  
حسینی سید فرشید سید جمشید 13498 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 88 _ قزوین 1398/10/18 قبول  
حسینی سید فرشید سید جمشید 13498 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 75 _ قزوین 1398/10/25 قبول  
رحمانی علیرضا جمشید 43 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ قزوین 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.