سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رجبی مهسا محمدحسن 3510 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ فارس 1398/10/04 قبول  
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 PLC  کاربردی PE-417 _ 90 فارس 1398/10/11 قبول  
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 96 _ فارس 1398/10/11 قبول  
باستان پور غلامرضا کریم 278 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 70 _ فارس 1398/10/11 قبول  
زارع پور حیدر مهدی 1036 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 95 _ فارس 1398/10/11 قبول  
اکبرزاده غلامعباس اردشیر 487 گیربکس معمولی 1 AT-313 65 83 فارس 1398/10/11 مردود اجرا در استان
برزگر بهرام اسکندر 772 گیربکس معمولی 1 AT-313 80 87 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
جعفری امیر محمدحسین 30 گیربکس معمولی 1 AT-313 80 82 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
رضایی علی صیاد 16 گیربکس معمولی 1 AT-313 80 82 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
رضایی شبانکاره سعید علی 14146 گیربکس معمولی 1 AT-313 80 غ فارس 1398/10/11 مردود اجرا در استان
زارعی سکه روانی صدراله یداله 59 گیربکس معمولی 1 AT-313 70 80 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
زمانی هادی علی 21 گیربکس معمولی 1 AT-313 75 88 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان بهمن 304 گیربکس معمولی 1 AT-313 60 78 فارس 1398/10/11 مردود اجرا در استان
قلندری محمدرضا غلامرضا 118 گیربکس معمولی 1 AT-313 75 90 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
کشاورز حسن بهار 663 گیربکس معمولی 1 AT-313 65 88 فارس 1398/10/11 مردود اجرا در استان
محمدی سجاد خیراله 123 گیربکس معمولی 1 AT-313 70 85 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
منصوری حمیدرضا ناصر 1092 گیربکس معمولی 1 AT-313 85 84 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
ناظمی علی قجر 718 گیربکس معمولی 1 AT-313 90 90 فارس 1398/10/11 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 گیربکس معمولی 1 AT-313 70 79 فارس 1398/10/11 مردود اجرا در استان
آسایش محمدعلی غلامرضا 2912 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 80 _ فارس 1398/10/11 قبول  
احمدی خواه آرش غلامرضا 800 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 93 فارس 1398/10/18 قبول  
علی پور مهرداد شمشاد 154 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 97 فارس 1398/10/18 قبول  
رجبی مهسا محمد حسن 3510 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ فارس 1398/10/18 قبول  
زردشت محمدجواد غلامحسین 1907 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ فارس 1398/10/18 قبول  
سالکی سمیرا اکبر 721 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ فارس 1398/10/18 قبول  
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ فارس 1398/10/18 قبول  
رنجبر ندا غلامعلی 14 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 فارس 1398/10/18 قبول  
احمدی شهلا نعمت 7040 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
ارجمند جلال مختار 1 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
جوانبخت قهفرخی خاطره محمود 9884 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
حق پرست زین العابدین غلام 17 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
داودی آزاده رضا 1086 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
زادسر عبدالرضا فیروز 2 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 91 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
شریعتی نسب محمد حسن علی 989 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 97 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
شفیعی فرامرز صمد 1395 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
غفاری علی حسین حسن 18961 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
فخاری زاده شیرازی محمدامین اسماعیل 656 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
فلسفی سیما علی اکبر 105 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
محسنی فرد محمدرضا عباس 215 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 93 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
مدنی قهفرخی مرضیه بهمن 75 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 فارس 1398/10/18 قبول  
نگهبان قاسم علی 736 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
یعقوب زاده فرد سعیدرضا جهانریز 1241 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رضایی علی صیاد 16 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ فارس 1398/10/18 قبول  
زارع پور حیدر مهدی 1036 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ فارس 1398/10/18 قبول  
سعادت خواه مرتضی قدرت اله 5 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ فارس 1398/10/18 قبول  
کشاورز حسن بهار 663 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ فارس 1398/10/18 قبول  
لاله زار محمود مصطفی 514 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ فارس 1398/10/18 قبول  
ناظمی علی قجر 718 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ فارس 1398/10/18 قبول  
شهریور ساناز امراله 4514 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 97/40 90 فارس 1398/10/18 قبول  
جوانبخت خاطره محمود 9884 کار آفرینی مقدماتی PD-206 66 غ فارس 1398/10/18 مردود آزمون مجدد
جوکار هادی یونسعلی 704 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 فارس 1398/10/18 قبول  
کریمی مهدی محمد علی 379 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 86/90 96 فارس 1398/10/25 قبول  
حسینی سیده فاطمه سید فضیل 1862 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 90 فارس 1398/10/25 قبول  
شونی سکینه جعفر 45 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 94 فارس 1398/10/25 قبول  
رحیمی زیبا علی اصغر 1 شلوار دوزی SE-213 _ 92 فارس 1398/10/25 قبول  
ابوالقاسمی پیمان حبیب 670 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 85 _ فارس 1398/10/25 قبول  
یزدانی بهنام اسداله 2938 کارآفرینی مقدماتی PD-206 70 96 فارس 1398/11/17 قبول اصلاحیه - آزمون مجدد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.