سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کریمی علی محمدعلی 173 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ سمنان 1398/10/04 قبول  
بهمنی جواد علی اکبر 12 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 100 93 سمنان 1398/10/11 قبول  
کریمی علی محمدعلی 173 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ سمنان 1398/10/11 قبول  
ابراهیمی محسن حسین 9271 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 85 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
امیدوار صدیقه غلامرضا 97 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 85 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
بهرامیان فاطمه ذبیح اله 4136 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
بیطرف مهدیه السادات میراسمعیل 1331 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 89 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
چلویان حامد ناصر 4070 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 42 - سمنان 1398/10/18 مردود اجرا در استان
حسنی عادله مسعود 196 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 83 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رضایی منش طاهره علیرضا 140 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
رمضانی علی اکبر حسین 21 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 85 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
سلمانی داود محمدابراهیم 10 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 83 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
سوهانی فاطمه منصور 7510 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
شریعتی حوریه محمدحسن 1002 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
شعبانی سحر غلامحسن 1347 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
صادقی اعظم علی 3031 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 81 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
طباطبائیان عطیه السادات سید مجید 3936 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
عرب احمدی انسیه عبدالحسین 321 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 89 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
عرب یارمحمدی لیلا حسین 1021 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
قلیچ لی عباس علی اکبر 912 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 83 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
کردی مرتضی غلامعلی 16956 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 83 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
کطولی محمد علی اکبر 333 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 63/30 - سمنان 1398/10/18 مردود اجرا در استان
محمودیان سارا محمد 1885 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
مرتضی محمود محمد 94 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 82 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
مردانی ندا حمیدرضا 66 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 83 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
مسلم محمدرضا ابراهیم 153 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 80 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
نورائی الهام احمد 795 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 85 سمنان 1398/10/18 قبول اجرا در استان
طحان عباس ابوالفضل 8096 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 83/10 94 سمنان 1398/10/18 قبول  
حیدری احمد عباسعلی 270 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 95 سمنان 1398/10/18 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
باقری حسین رمضانعلی 3705 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 89 سمنان 1398/10/18 قبول  
امینی درونه محمد قدرت 78 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 70 85 سمنان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
تنده مهدی حسین 9 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77 83 سمنان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
جوادی مقدم علیرضا عزیز محمد 188 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 73/31 80 سمنان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
جوادی نژاد سمانه محمدحسن 2755 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/68 80 سمنان 1398/10/19 قبول اجرا در استان
شفقی سمیه محمدعلی 32 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ سمنان 1398/10/19 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
یاوری حمیدرضا نصرت اله 13607 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 63/32 80 سمنان 1398/10/19 مردود اجرا در استان
خطیب زاده محمد مهدی محمدرضا 74 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 802 80 سمنان 1398/10/25 قبول  
شکری مژگان مصطفی 883 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 95 سمنان 1398/10/25 قبول  
نظامی سکینه علی 4580034211 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 92 سمنان 1398/10/25 قبول  
وزیری مهدی غفارعلی 14 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ غ سمنان 1398/10/25 مردود تعیین صلاحیت مربیگری
© tvto-itc.ir . All rights reserved.