سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کریمی کلکه طوبی خدامراد 16119 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 66/59 - خوزستان 1398/10/04 مردود  
خجسته فرد محبوبه نورعلی 17615 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 93 خوزستان 1398/10/11 قبول  
خدادادی مسعود رسول 1012 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80/09 98 خوزستان 1398/10/11 قبول  
فرحانی حسین عبدالرسول 16010 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 94 خوزستان 1398/10/11 قبول  
هاشمی سیده نگین سید مهدی 3610 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 96 خوزستان 1398/10/11 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 80 88 خوزستان 1398/10/11 قبول  
حوائج عباس فضل اله 351 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 85 _ خوزستان 1398/10/11 قبول  
رزم آور روح اله قربان 16079 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 غ _ خوزستان 1398/10/11 مردود  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 65 _ خوزستان 1398/10/11 مردود  
شنبدی ناهید طالب 74 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 92 خوزستان 1398/10/11 قبول  
پریشانی فروشانی نسرین رمضان 3094 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 خوزستان 1398/10/11 قبول  
حیدری مژگان غلامعلی 44949 مانتو صنعتی SE-336 _ 94 خوزستان 1398/10/11 قبول  
کیارسی توران بهمن 34868 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 خوزستان 1398/10/11 قبول  
مطیعی فر منصوره کاظم 314 مانتو صنعتی SE-336 _ 100 خوزستان 1398/10/11 قبول  
ناطق پدیده سهراب 12348 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 خوزستان 1398/10/11 قبول  
موسی پور عبدالحسین عزیز 1 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 93 خوزستان 1398/10/18 قبول  
مطیعی فر منصوره کاظم 314 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خوزستان 1398/10/18 قبول  
محمد زمانی پور امیر عبدالرحمن 154 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 74/59 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
کوتی ندا عبدالکاظم 27 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خوزستان 1398/10/18 مردود  
خادم فروزان امیر 9651 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 89/90 89 خوزستان 1398/10/18 قبول  
احمدی پور فریدون بیگلر 1779 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 84 خوزستان 1398/10/18 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
بقولی راضیه نعمت اله 2295 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 89/80 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
نیروزاد محمود حسین 534 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 80 خوزستان 1398/10/18 قبول  
براتی بهمئی حمید علی باز 10685 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 89 خوزستان 1398/10/18 قبول  
داودی شهرام امیرخون 10270 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 87 خوزستان 1398/10/18 قبول  
رجب زاده حسین داراب 1098 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 87 خوزستان 1398/10/18 قبول  
عبدی گراوندی بهروز زاهد 438 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 88 خوزستان 1398/10/18 قبول  
احمدی نورالدین وند کاظم رضی 2 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 70 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
شاکری امین عیسی 484 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
عادل میثم حسین 797 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
معلمیان مهدی حسین 678 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
گوی زاده محمدعلی رضا 68285 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 96 _ خوزستان 1398/10/18 قبول  
محمدی حمید علی مراد 196 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 97 خوزستان 1398/10/18 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 100 خوزستان 1398/10/18 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 91 خوزستان 1398/10/18 قبول  
بزرگی روزیتا داور پناه 295 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 85 خوزستان 1398/10/25 قبول  
بهوندی نریمان علی محمد 1200 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 90 خوزستان 1398/10/25 قبول  
عزیزی مقدم مژگان علی یار 169 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 95 خوزستان 1398/10/25 قبول  
زیدانی محمد سعد 1625 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 خوزستان 1398/10/25 قبول  
پوربچاری عفیفه حسین 867 شلوار دوزی SE-213 _ 90 خوزستان 1398/10/25 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
نفرسفید دشتی فاطمه علی 1741676886 شلوار دوزی SE-213 _ 96 خوزستان 1398/10/25 قبول  
یزدی لیلا نصرت اله 503 شلوار دوزی SE-213 _ 92 خوزستان 1398/10/25 قبول  
گوی زاده محمدعلی رضا 68285 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ خوزستان 1398/10/25 قبول  
شهباز نیا مریم ابراهیم 2298 مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی FL-785 92/50 _ خوزستان 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.