سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رجب نژادیان علی حمزه 51867 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 87 البرز 1398/10/18 قبول  
زمان زاد مینا یارمحمد 263 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 89/90 93 البرز 1398/10/04 قبول  
شکوری فر فرشاد علی حاصل 27 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/20 92 البرز 1398/10/04 قبول  
محمدی یوسف جهانگیر 11093 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90/10 99 البرز 1398/10/04 قبول  
واشقانی فراهانی داریوش محمد 12 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ البرز 1398/10/04 قبول  
بهره مند حسن حسین 3985 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 85 البرز 1398/10/25 قبول  
زنگانه علی اصغر نصراله 11515 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 80 البرز 1398/10/25 قبول  
رنجبر اسلام نورمحمد 745 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 100 94 البرز 1398/10/18 قبول  
اکبری علی اکبر 1439 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 90/10 95 البرز 1398/10/25 قبول  
شجاعی زینب جواد 18769 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 96/70 94 البرز 1398/10/25 قبول  
شکوری فر فرشاد علی حاصل 27 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 100 94 البرز 1398/10/25 قبول  
صاحب فصولی سعید محمدحسن 1354 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 100 95 البرز 1398/10/25 قبول  
پهلوانی علیرضا حسین 1590 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 85 البرز 1398/10/18 قبول  
عشقی داود قربانعلی 716 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 85 البرز 1398/10/18 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 92 البرز 1398/10/18 قبول  
سیفی مرتضی عین علی 6680 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 90 البرز 1398/10/11 قبول  
گرجی مهران محمود 7798 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 93 البرز 1398/10/25 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه ( مقدماتی ) SE-207/1 _ 95 البرز 1398/10/04 قبول  
دهنوی محمود امیدعلی 900 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 94 البرز 1398/10/11 قبول  
حسینقلی زاده علیرضا اسفندیار 6543 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 97 البرز 1398/10/11 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 شلوار دوزی SE-213 _ 89 البرز 1398/10/25 قبول  
محمدی یوسف جهانگیر 11093 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 94/40 82 البرز 1398/10/18 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 94 البرز 1398/10/11 قبول  
ابوالفضلی الهه حسینعلی 3 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 90 _ البرز 1398/10/18 قبول  
نادم فرزاد منوچهر 53 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 85 _ البرز 1398/10/18 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.