سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
غلام زاده نباتی مهشید علی اکبر 11267 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 خراسان شمالی 1398/09/06 قبول  
اللهی باغان فاطمه رجبعلی 761 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 97 خراسان شمالی 1398/09/06 قبول  
امیرگونه زاده مهین شجاع 1254 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 97 خراسان شمالی 1398/09/06 قبول  
گرشاد آسیه محمدرضا 2689 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/40 _ خراسان شمالی 1398/09/06 قبول  
مهدوی بابک مرتضی 2 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 91/30 87 خراسان شمالی 1398/09/13 قبول  
حسن پور مهدی محمود 1820 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خراسان شمالی 1398/09/13 قبول  
منصوری امیر براتعلی 592 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان شمالی 1398/09/13 قبول  
کریمی کرمعلی نعمت اله 599 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 85 خراسان شمالی 1398/09/13 قبول  
شفیعی نژاد وحید قدرت اله 40 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 90 _ خراسان شمالی 1398/09/20 قبول  
عبدی محسن موسی 7087 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 95 _ خراسان شمالی 1398/09/20 قبول  
حمیدی مسعود علی 1399 برش قطعات WE-075 90 87 خراسان شمالی 1398/09/20 قبول  
حسین نیا مریم ابراهیم 533 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 80 خراسان شمالی 1398/09/20 قبول  
صادقی قهرمانلو علی اصغر محمد صادق 368 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 80 _ خراسان شمالی 1398/09/20 قبول  
صاحبی فرد زینب براتعلی 698 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 40/20 _ خراسان شمالی 1398/09/20 مردود  
امانی تیمور ممی 3 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 _ خراسان شمالی 1398/09/27 قبول  
اسکندریان علی محمد 51 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 خراسان شمالی 1398/09/27 قبول  
حسن زاده جوشقان زهره امراله 1310 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 خراسان شمالی 1398/09/27 قبول  
محسن پور مصیب محمدقلی 1345 سوخت نگاری WO-042 _ 88 خراسان شمالی 1398/05/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.