سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
خلیلی فخرالسادات سیدعلی بمان 1603 اصول سناریو نویسی آموزشی ( مستند) AV-104 _ 96 یزد 1398/09/06 قبول  
طحان زهره حسین 453 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 83/30 96 یزد 1398/09/06 قبول  
زارع نسرین محمدرضا 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 97 یزد 1398/09/06 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 91 یزد 1398/09/06 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 96 یزد 1398/09/06 قبول  
پوراحمدیه اردکان حمیده حسین 1178 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 یزد 1398/09/13 قبول  
برزگری بافقی احمد بمانعلی 507 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 95/70 87 یزد 1398/09/13 قبول  
طباطبایی زهراالسادات سیدمحمد 140 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ یزد 1398/09/13 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 95 96 یزد 1398/09/13 قبول  
زارع خورمیزی اعظم عباسعلی 422 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 100 یزد 1398/09/13 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 95 یزد 1398/09/13 قبول  
بیکی علیرضا محمد 6 سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر(VRF,VRV) IN-186 100 91 یزد 1398/09/13 قبول  
ادهمی بتول رمضانعلی 4298 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 یزد 1398/09/20 قبول  
کارگر محسن علی بمان 2026 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 91 یزد 1398/09/20 قبول  
پارسائیان سید رضا سیدحسین 2541 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 92 یزد 1398/09/20 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 حجم سازی WO-084 _ 93 یزد 1398/09/20 قبول  
طباطبایی زهرا السادات سیدمحمد 140 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 90 _ یزد 1398/09/20 قبول  
معصومی الهام آقارضا 648 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 100 _ یزد 1398/09/20 قبول  
نجاری طرزجانی فاطمه مرتضی 317  +NETWORK IT-210 86/80 _ یزد 1398/09/27 قبول  
عطاء الهی اشکور مهین قربانعلی 3617 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 90 یزد 1398/09/27 قبول  
طباطبائی معصومه السادات سید محمود 681 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 95 یزد 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.