سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی یاسر ابراهیم 3109 پداگوژی PD-159 60 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
افسری مجید اکبر 12647 پداگوژی PD-159 65 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
اکبری دوخواهرانی حلیمه حسین 194 پداگوژی PD-159 12/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
اوقانی اصفهانی محمدرضا عباس 1515 پداگوژی PD-159 60 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
بزم آمون حمید محمد 5476 پداگوژی PD-159 37/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
بیات میثم علی 700 پداگوژی PD-159 غ غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
توکلی مهران مسعود 1886 پداگوژی PD-159 62/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
جعفری نجمه ناصر 763 پداگوژی PD-159 87/50 100 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
حسنی سمیه ولی اله 12 پداگوژی PD-159 82/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 پداگوژی PD-159 62/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
حقانی طاهره نصراله 12985 پداگوژی PD-159 87/50 98 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
رحیمی فاطمه یوسف 4 پداگوژی PD-159 50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
شاکری حامده محمد 208 پداگوژی PD-159 82/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
صحرائی اکبر ذبیح اله 104 پداگوژی PD-159 65 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
قربانی فاطمه محمدقاسم 1467 پداگوژی PD-159 72/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
مجیدی علی رضا 530 پداگوژی PD-159 72/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
شکری مریم علیرضا 433 زیورآلات رزینی WO-111 _ 98 مرکزی 1398/09/06 قبول  
مومنی علی یحیی 7 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 90 87 مرکزی 1398/09/06 قبول  
روشن طیبه محمدرضا 743 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 مرکزی  1398/09/13 قبول  
زاهدی مریم ابوالفضل 160 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 95 مرکزی  1398/09/13 قبول  
قنبری ولی یداله 941 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 95 مرکزی  1398/09/13 قبول  
حیدری جلال جهانبخش 416 سنسورها PE-028 88 _ مرکزی  1398/09/13 قبول  
آقامحمدی مرضیه اسداله 557 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 مرکزی  1398/09/13 قبول  
اکبری علیرضا اسماعیل 505 LS PLC مقدماتی PE-428 _ 95 مرکزی 1398/09/20 قبول  
بختیار فریبا نگهدار 10 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 مرکزی 1398/09/20 قبول  
عشقعلی علی ابوالقاسم 1061 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 96 90 مرکزی 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
اکبری میثم عبدالرضا 5086 برش قطعات WE-075 90 90 مرکزی 1398/09/20 قبول  
بیات فاطمه قربانعلی 0520886496 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 90 مرکزی 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
عشقعلی علی ابوالقاسم 1061 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 91 مرکزی 1398/09/20 قبول  
پیرحسینلو طاهره رجب 69 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 99 مرکزی 1398/09/20 قبول  
کوه بر میلاد محسن 11535 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 93/10 91 مرکزی 1398/09/20 قبول  
غیاثی معین عباس عبدالعلی 932 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 80 86 مرکزی 1398/09/20 قبول دوره تکراری
توکلی مهران مسعود 1886  +NETWORK IT-210 96/70 _ مرکزی 1398/09/27 قبول  
قنبری ولی یداله 941 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 90 مرکزی 1398/09/27 قبول  
محمدی هادی مهدی 268 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 85 مرکزی 1398/09/27 قبول  
کریمی فخرالسادات سیدمحمدباقر 21 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 80 مرکزی 1398/09/27 قبول  
رفیعی نسرین غلامرضا 10 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 79/90 98 مرکزی 1398/09/20 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.