""سال جهش تولید""
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی یاسر ابراهیم 3109 پداگوژی PD-159 60 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
افسری مجید اکبر 12647 پداگوژی PD-159 65 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
اکبری دوخواهرانی حلیمه حسین 194 پداگوژی PD-159 12/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
اوقانی اصفهانی محمدرضا عباس 1515 پداگوژی PD-159 60 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
بزم آمون حمید محمد 5476 پداگوژی PD-159 37/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
بیات میثم علی 700 پداگوژی PD-159 غ غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
توکلی مهران مسعود 1886 پداگوژی PD-159 62/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
جعفری نجمه ناصر 763 پداگوژی PD-159 87/50 100 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
حسنی سمیه ولی اله 12 پداگوژی PD-159 82/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 پداگوژی PD-159 62/50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
حقانی طاهره نصراله 12985 پداگوژی PD-159 87/50 98 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
رحیمی فاطمه یوسف 4 پداگوژی PD-159 50 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
شاکری حامده محمد 208 پداگوژی PD-159 82/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
صحرائی اکبر ذبیح اله 104 پداگوژی PD-159 65 غ مرکزی 1398/07/25 مردود اجرا در استان
قربانی فاطمه محمدقاسم 1467 پداگوژی PD-159 72/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
مجیدی علی رضا 530 پداگوژی PD-159 72/50 95 مرکزی 1398/07/25 قبول اجرا در استان
شکری مریم علیرضا 433 زیورآلات رزینی WO-111 _ 98 مرکزی 1398/09/06 قبول  
مومنی علی یحیی 7 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 90 87 مرکزی 1398/09/06 قبول  
روشن طیبه محمدرضا 743 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 مرکزی  1398/09/13 قبول  
زاهدی مریم ابوالفضل 160 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 95 مرکزی  1398/09/13 قبول  
قنبری ولی یداله 941 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 95 مرکزی  1398/09/13 قبول  
حیدری جلال جهانبخش 416 سنسورها PE-028 88 _ مرکزی  1398/09/13 قبول  
آقامحمدی مرضیه اسداله 557 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 مرکزی  1398/09/13 قبول  
اکبری علیرضا اسماعیل 505 LS PLC مقدماتی PE-428 _ 95 مرکزی 1398/09/20 قبول  
بختیار فریبا نگهدار 10 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 مرکزی 1398/09/20 قبول  
عشقعلی علی ابوالقاسم 1061 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 96 90 مرکزی 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
اکبری میثم عبدالرضا 5086 برش قطعات WE-075 90 90 مرکزی 1398/09/20 قبول  
بیات فاطمه قربانعلی 0520886496 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 90 مرکزی 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
عشقعلی علی ابوالقاسم 1061 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 91 مرکزی 1398/09/20 قبول  
پیرحسینلو طاهره رجب 69 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 99 مرکزی 1398/09/20 قبول  
کوه بر میلاد محسن 11535 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 93/10 91 مرکزی 1398/09/20 قبول  
غیاثی معین عباس عبدالعلی 932 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 80 86 مرکزی 1398/09/20 قبول دوره تکراری
توکلی مهران مسعود 1886  +NETWORK IT-210 96/70 _ مرکزی 1398/09/27 قبول  
قنبری ولی یداله 941 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 90 مرکزی 1398/09/27 قبول  
محمدی هادی مهدی 268 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 85 مرکزی 1398/09/27 قبول  
کریمی فخرالسادات سیدمحمدباقر 21 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 80 مرکزی 1398/09/27 قبول  
رفیعی نسرین غلامرضا 10 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 79/90 98 مرکزی 1398/09/20 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.