سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شریفی الیردی سید شهاب الدین سید تقی 110 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ غ مازندران 1398/09/06 مردود  
فتحی حمید رحیم 48 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 90 مازندران 1398/09/06 قبول  
حنیفی کامران کیومرث 772 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 95 مازندران 1398/09/06 قبول  
گل پیکرراد امیرحسین علی اکبر 1026 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 75 87 مازندران 1398/09/06 قبول  
فتحی حمید رحیم 48 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 95 مازندران 1398/09/06 قبول  
حنیفی کامران کیومرث 772 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 83/30 92 مازندران 1398/09/06 قبول  
گل پیکرراد امیرحسین علی اکبر 1026 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 62/50 95 مازندران 1398/09/06 مردود  
مقتدایی راحله اکبر 26247 زیورآلات رزینی WO-111 _ 92 مازندران 1398/09/06 قبول  
اکبریان شهربانو علی 564 کاربرد نرم افزار اتوکددرصنایع چوب ( مقدماتی ) WO-512 _ 96 مازندران 1398/09/06 قبول  
میری متانکلائی سیده خدیجه سیدعلی 403 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 مازندران 1398/09/13 قبول  
حضرتی مریم عباسقلی 682 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 91/30 89 مازندران 1398/09/13 قبول  
گل پیکرراد امیر حسین علی اکبر 1026 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 60 93 مازندران 1398/09/13 مردود  
حنیفی کامران کیومرث 772 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 85 95 مازندران 1398/09/13 قبول  
فتحی حمید رحیم 48 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 95 95 مازندران 1398/09/13 قبول  
گل پیکرراد امیر حسین علی اکبر 1026 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 75 90 مازندران 1398/09/13 قبول  
حنیفی کامران کیومرث 772 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 70/80 92 مازندران 1398/09/13 قبول  
فتحی حمید رحیم 48 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 66/70 92 مازندران 1398/09/13 مردود  
آبائی حسین محمد 3496 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 92 مازندران 1398/09/13 قبول  
اصغرپور حسین قدرت 4 سنسورها PE-028 100 _ مازندران 1398/09/13 قبول  
اسماعیلی کیاسری علی جعفر 5760008889 سنسورها PE-028 84 _ مازندران 1398/09/13 قبول  
خلیلی پائین دزائی هاجر علی اصغر 116 ASP.NET IT-520/1 _ 84 مازندران 1398/09/20 قبول  
اسفندمد احمد محمود 4614 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 90 مازندران 1398/09/20 قبول  
نعمتی احمد یداله 264 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 مازندران 1398/09/20 قبول  
منصوری نیا سیدصادق سیدموسی 1766 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 93 مازندران 1398/09/20 قبول  
طاهریان سعید حسین 1650 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 93 مازندران 1398/09/20 قبول  
رمضانی شیروان علی 11 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ مازندران 1398/09/20 مردود غیبت بیش ازده درصد
حاجی زاده ایمان رضا 3832 برش قطعات WE-075 95 88 مازندران 1398/09/20 قبول  
مصطفوی سیدعلی سیدجواد 79 پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن WE-052 80 92 مازندران 1398/09/20 قبول  
طلایی راد طه جمشید 2226 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 95 مازندران 1398/09/20 قبول  
دشتی جلیل رمضان 49 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 مازندران 1398/09/20 قبول  
لاطف حسین خدابخش 15 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 مازندران 1398/09/20 قبول  
مقتدایی راحله اکبر 26247 حجم سازی WO-084 _ 90 مازندران 1398/09/20 قبول  
قاسم پور مهدی رمضان 28786 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/40 100 مازندران 1398/09/20 قبول  
باقری عباسعلی شیرعلی 691 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 100 مازندران 1398/09/20 قبول  
امینی افشین شمس الدین 4 ساخت پروژه WO-573 _ 94 مازندران 1398/09/20 قبول  
پزشکی افشین عبداله 40 ساخت پروژه WO-573 _ 94 مازندران 1398/09/20 قبول  
جمالی سید حمزه شمس الدین 2309 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 65 _ مازندران 1398/09/20 مردود  
مقیم نژاد زهره سیدجواد 147 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 85 مازندران 1398/09/20 قبول  
کوثری لنگری مسلم علی 503 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ مازندران 1398/09/20 قبول  
شعبانی مسلم حسن 303 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ مازندران 1398/09/27 مردود  
جعفری علیرضا ابراهیم 496 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 89/90 95 مازندران 1398/09/27 قبول  
حسینی سید جلال الدین سیدمهدی 2824 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 96/70 95 مازندران 1398/09/27 قبول  
وجدانی بیدرونی بابک موسی 923 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 80 _ مازندران 1398/09/27 قبول  
ارشادیان کورش رجبعلی 377 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 مازندران 1398/09/27 قبول دوره تکراری
رزاقی حدیثه قنبر 26 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88/80 _ مازندران 1398/09/27 قبول  
رضائی کیاسرس مهدی علی 1538 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 91/50 _ مازندران 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.