سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی مهدی جواد 82 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 72/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
امامی پور احسان محمد 83 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
ایزدی سکینه حسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
آتش پنجه پیمان عبدالرحمن 3776 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
بهرام نژاد فرانک احمد 2502 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
جعفری نادیا نوید 512 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
حاجی زاده زهرا عین اله 3593 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
حسیبی ملیحه محمد 211 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
خراسانی زهره غلامرضا 1041 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
خواجه حسنی نجمه پرویز 3193 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
رحمانی ملیحه علی اکبر 20 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
رشیدی مینا محمد 1729 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
ستوده نژاد ملیحه علی 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
شفیعی مهران منوچهر 749 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
شیخی مرتضی حسین 262 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
صباغ کرمانی لاله ماشااله 1056 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
علی زاده زهرا غلام حسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
قربانی کوهبنانی فاطمه محمد 58 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
کیانی شیما احمدحسن 1593 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
متحدین راضیه ماشااله 559 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
متصدی بتول یداله 3336 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
محسنی جهان افروز علی 6 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 85 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
مددی ماهانی محبوبه غلامحسین 1998 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
مهدیزاده مهدی محمدعلی 5900 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 85 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
دوراندیش فهیمه محمدابراهیم 39407 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 کرمان  1398/09/06 قبول  
عبدلی سلیمه غلامعلی 5423 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 89 کرمان 1398/09/06 قبول  
فرخی هادی مراد 27 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 94 کرمان  1398/09/13 قبول  
کیان فرد هوشنگ خوبیار 282 سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر(VRF,VRV) IN-186 95 93 کرمان 1398/09/13 قبول  
سلطان زاده هادی محمد 232 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 85 کرمان 1398/09/13 قبول  
صرافی نژاد اشکان محمدحسین 2601 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 80 کرمان 1398/09/13 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 کد نویسی HTML IT-500 76 91 کرمان 1398/09/13 قبول  
حسنی کبوترخانی حسین محمد 9 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
رنجبر مجید احمد 283 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
خانبابا سارا علی 1888 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 کرمان 1398/09/20 قبول  
لطف آبادی جعفری فاطمه حسن 40 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ غ کرمان 1398/09/20 مردود غیبت بیش ازده درصد
نصیری مهدی رضا 1292 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90/10 95 کرمان 1398/09/20 قبول  
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن WE-052 70 86 کرمان 1398/09/20 قبول  
کریم زاده مجتبی غلامعباس 8 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
گرکانی نژاد امیر حسن 21 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 کرمان 1398/09/20 قبول  
محمدی گیسکی علی محمد 5 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 کرمان 1398/09/20 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
دهقانی سلطانی عباس اسحاق 6457 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ کرمان 1398/09/20 قبول  
موسائی سیمیندخت قنبر 529 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
بمانی پور اکرم اکبر 557  +NETWORK IT-210 83/50 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
دهقانی سلطانی عباس اسحاق 6457 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 91/10 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 86/80 83 کرمان 1398/09/27 قبول  
قربانی عباس رمضان 493 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
علی محمدی علی عباس 3 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 98 کرمان 1398/09/27 قبول  
محدثی زرندی مهدیه احمد 975 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
رفعتی افسانه اسماعیل 186 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
سلاجقه فاطمه دادعلی 85 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
علی زاده زهرا غلام حسین 14 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
خانبابا سارا علی 1888 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 92 کرمان 1398/09/27 قبول  
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 88 کرمان 1398/09/27 قبول  
عرب اسماعیل اکبر 433 بهره وری درسیستم های مکاترونیک صنعتی EL-940/0 _ 80 کرمان 1397/12/21 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.