سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
طاهرخانی مهدی عرب 717 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 95 قزوین 1398/09/06 قبول  
مقدم کریم علی 96 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 85 قزوین 1398/09/06 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 90 قزوین 1398/09/06 قبول  
فرجاد فرزانه علی 483 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 80 قزوین 1398/09/06 قبول  
اینانلو چرخلو سلمان حسن 30 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 100 94 قزوین 1398/09/06 قبول  
ابراهیمی دلیجانی پرویز اکبر 2 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 95 قزوین 1398/09/06 قبول  
اینانلو چرخلو سلمان حسن 30 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 95 قزوین 1398/09/06 قبول  
ابراهیمی دلیجانی پرویز اکبر 2 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 94 قزوین 1398/09/06 قبول  
طهماسبی محمدعلی محمود 48 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 86 قزوین 1398/09/06 قبول  
رحمنی فرشید علی 203 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/09/06 قبول  
مافی سمیرا رجبعلی 10176 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/09/06 قبول  
برمایون رضا قربان علی 846 فرز CNC سطح 1/5 طراحی وبرنامه نویسی ( SHOPMILL ) MA-108 _ 87 قزوین 1398/09/06 قبول دوره تکراری
طاهرخانی مجید بهرامعلی 715 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک(مقدماتی) AT-662 95 100 قزوین 1398/09/06 قبول  
سازنده علی اکبر محرمعلی 3 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 93/30 82 قزوین 1398/09/06 قبول دوره تکراری
قنبری محمد محمدرضا 2245 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407 _ 92 قزوین 1398/09/06 قبول  
ابراهیمی دلیجانی پرویز اکبر 2 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 85 94 قزوین 1398/09/13 قبول  
اینانلو چرخلو سلمان حسن 30 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 100 94 قزوین 1398/09/13 قبول  
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 92 قزوین 1398/09/13 قبول  
ابراهیمی دلیجانی پرویز اکبر 2 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 58/30 94 قزوین 1398/09/13 مردود  
اینانلو چرخلو سلمان حسن 30 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 87/50 94 قزوین 1398/09/13 قبول  
موسوی نژاد سید داراب سید منصور 4310614256 سنسورها PE-028 96 _ قزوین 1398/09/13 قبول  
خسرونژاد علی خبیراله 487 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 93 قزوین 1398/09/13 قبول  
فروغی امیر نصرت اله 4224 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 85 97 قزوین 1398/09/13 قبول  
مطهری نیا محمدعلی عبداله 1553 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 85 92 قزوین 1398/09/13 قبول  
رحمانی امید قدرت اله 517 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 94 قزوین 1398/09/13 قبول  
رحمانی علیرضا جمشید 43 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 72 _ قزوین 1398/09/13 قبول  
کریمایی توران علی اصغر 536 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 100 قزوین 1398/09/13 قبول  
معدنی پور فاطمه جلیل 64 کد نویسی HTML IT-500 88 98 قزوین 1398/09/13 قبول  
موسوی نژاد سیدداراب سید منصور 4310614256 LS PLC مقدماتی PE-428 _ 94 قزوین 1398/09/20 قبول  
رحمانی فرشید پرویز 74 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 90 قزوین 1398/09/20 قبول  
ناطق مریم حسین 243 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 95 قزوین 1398/09/20 قبول  
بهبودی سمیرا قدرت اله 25153 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 92 قزوین 1398/09/20 قبول  
خدابنده زینت علی 514 حجم سازی WO-084 _ 98 قزوین 1398/09/20 قبول  
فتائی امید عیسی 314 مدیر فنی آسانسور PE-233 96/70 _ قزوین 1398/09/20 قبول  
نجف زادگان محمد تقی 115 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 75 _ قزوین 1398/09/27 قبول  
ابراهیمی پرویز اکبر 2 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 80 قزوین 1398/09/27 قبول  
افشر اسبکی عباس رضا 6137 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 95 قزوین 1398/09/27 قبول  
موتابها سعید علی اصغر 261 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 93 قزوین 1398/09/27 قبول  
موسوی نژاد سیدداراب سید منصور 4310614256 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 قزوین 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.