سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
طباطبائیان عطیه السادات سیدمجید 3936 آشپز سنتی FO-089 86/70 95 سمنان 1398/09/06 قبول  
شعبانی سحر غلامحسن 1347 آشپز سنتی FO-089 90 97 سمنان 1398/09/06 قبول  
چلوویان حامد ناصر 4070 آشپز سنتی FO-089 86/70 94 سمنان 1398/09/06 قبول  
وزیری مهدی غفارعلی 14 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 88 _ سمنان 1398/09/06 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
پورباقریان علی باقر 245 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 83/30 93 سمنان 1398/09/06 قبول  
پورباقریان علی باقر 245 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 70/80 95 سمنان 1398/09/06 قبول  
حسن آبادی امراله یوسف 5 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 88 سمنان 1398/09/06 قبول  
عبدوس امیر یداله 125 پمپ سطح 1 IN-019 92 93 سمنان 1398/09/06 قبول  
رنجبر مریم محمد 768 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 96/70 _ سمنان 1398/09/06 قبول  
پورباقریان علی باقر 245 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 80 93 سمنان 1398/09/13 قبول  
پورباقریان علی باقر 245 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 75 94 سمنان 1398/09/13 قبول  
معصومی مهدی منصور 897 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 سمنان 1398/09/20 قبول  
کطولی محمد علی اکبر 333 برش قطعات WE-075 95 92 سمنان 1398/09/20 قبول  
موسایی نژاد آزاده رضا 28076 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 93/20 100 سمنان 1398/09/20 قبول  
مسلم محمدرضا ابراهیم 153 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 76 _ سمنان 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
حیدری احمد عباسعلی 270 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 93 سمنان 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
خوریانیان علیرضا محمدحسین 841 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 100 _ سمنان 1398/09/20 قبول  
رنجبر مریم محمد 768 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 100 _ سمنان 1398/09/20 قبول  
ارغوانی محمدعلی ابوالقاسم 345 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 82/70 _ سمنان 1398/09/27 قبول  
محمودیان سارا محمد 1885 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 90 سمنان 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.