""سال جهش تولید""
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فرحان جزیره نادر عبدالسلام 529 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 خوزستان 1398/09/06 قبول  
منیعات علی فالح 818 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 خوزستان 1398/09/06 قبول  
ضعیفی حبیب محمد 5496 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 89 خوزستان 1398/09/06 قبول  
شوهان مهدی محمدرضا 1723 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/09/06 قبول  
هوری زهرا محمد 1642 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/09/06 قبول  
اسمعی پور هدیه مهدی 7012 زیورآلات رزینی WO-111 _ 95 خوزستان 1398/09/06 قبول  
حردانی کافیه عبدالرزاق 11396 زیورآلات رزینی WO-111 _ 94 خوزستان 1398/09/06 قبول  
بهارجزیره محمدرضا حسین 383 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 83/30 86 خوزستان 1398/09/06 قبول  
کوتی ندا عبدالکاظم 27 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 خوزستان 1398/09/13 قبول  
طرفی صدیقه عبدالحسین 403 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
نفرسفیددشتی فاطمه علی 1741676886 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 95 خوزستان 1398/09/13 قبول  
هاشمی اعظم عبدالخالق 21653 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
اکرمی زاد اقبال مهراب 4294 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 100 88 خوزستان 1398/09/13 قبول  
عندلی زاده حمیده ابراهیم 395 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
ملک پور مصطفی رحیم 7 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 76 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
شکاری سردشت طیبه نوراله 14 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 خوزستان 1398/09/13 قبول  
حردانی کافیه عبدالرزاق 11396 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 98 خوزستان 1398/09/13 قبول  
اسمعی پور هدیه مهدی 7012 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
تابان مصطفی نعمت اله 112 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 68 _ خوزستان 1398/09/13 مردود  
جرفی مهدی محمد 96 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 100 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 98 خوزستان 1398/09/13 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 خوزستان 1398/09/13 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 خوزستان 1398/09/13 قبول  
البوغبیش فاطمه مهدی 1891237284 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 85 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
احمدی پور فریدون بیگلر 1779 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 91 خوزستان 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
اورش محمود صالحی آزاده علیرضا 48616 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 92 خوزستان 1398/09/20 قبول  
باهران آناهیتا اکبر 1262 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 خوزستان 1398/09/20 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 حجم سازی WO-084 _ 93 خوزستان 1398/09/20 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 حجم سازی WO-084 _ 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
حسینی مصطفی شکراله 15 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
آل موسی بی بی کبری سید محمود 901 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
نفرسفیددشتی الهام ناصر 651 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 99 خوزستان 1398/09/20 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 86/50 96 خوزستان 1398/09/20 قبول  
جمالی عبداله مجید 3838 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 96/70 95 خوزستان 1398/09/20 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 ساخت پروژه WO-573 _ 92 خوزستان 1398/09/20 قبول  
الهامی الهه محمود 264 ساخت پروژه WO-573 _ 93 خوزستان 1398/09/20 قبول  
حوائج عباس فضل اله 351 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
علیزاده سیروس غلامرضا 29184 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
نیروزاد محمود حسین 534 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
قنواتی امین نب هان 2125 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
ملک پور مصطفی رحیم 7 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 95 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
رجب زاده ابراهیم داراب 632 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 82/70 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
عادلپور سعید محمدرضا 17996 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی UB-401 _ 91 خوزستان 1398/09/27 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 65 _ خوزستان 1398/09/27 مردود  
رزم آور روح اله قربان 16079 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 55 _ خوزستان 1398/09/27 مردود  
سرملی سعید سلطان محمد احمد 1646 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 85 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
اسدس راضیه سیدمحمد 93 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 86/40 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
عالی پور احمدی عصمت ابراهیم 590 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 97/30 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
فیض حداد محمد رضا 15 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 83/40 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
موسی پور عبدالحسین عزیز 1 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 خوزستان 1398/09/27 قبول  
مرهمی قدرت اله فرج اله 77 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 94 خوزستان 1398/09/27 قبول دوره تکراری
بهوندی نریمان علی محمد 1200 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 خوزستان 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.