سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فرحان جزیره نادر عبدالسلام 529 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 خوزستان 1398/09/06 قبول  
منیعات علی فالح 818 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 خوزستان 1398/09/06 قبول  
ضعیفی حبیب محمد 5496 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 89 خوزستان 1398/09/06 قبول  
شوهان مهدی محمدرضا 1723 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/09/06 قبول  
هوری زهرا محمد 1642 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/09/06 قبول  
اسمعی پور هدیه مهدی 7012 زیورآلات رزینی WO-111 _ 95 خوزستان 1398/09/06 قبول  
حردانی کافیه عبدالرزاق 11396 زیورآلات رزینی WO-111 _ 94 خوزستان 1398/09/06 قبول  
بهارجزیره محمدرضا حسین 383 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 83/30 86 خوزستان 1398/09/06 قبول  
کوتی ندا عبدالکاظم 27 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 خوزستان 1398/09/13 قبول  
طرفی صدیقه عبدالحسین 403 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
نفرسفیددشتی فاطمه علی 1741676886 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 95 خوزستان 1398/09/13 قبول  
هاشمی اعظم عبدالخالق 21653 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
اکرمی زاد اقبال مهراب 4294 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 100 88 خوزستان 1398/09/13 قبول  
عندلی زاده حمیده ابراهیم 395 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
ملک پور مصطفی رحیم 7 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 76 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
شکاری سردشت طیبه نوراله 14 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 خوزستان 1398/09/13 قبول  
حردانی کافیه عبدالرزاق 11396 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 98 خوزستان 1398/09/13 قبول  
اسمعی پور هدیه مهدی 7012 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 100 خوزستان 1398/09/13 قبول  
تابان مصطفی نعمت اله 112 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 68 _ خوزستان 1398/09/13 مردود  
جرفی مهدی محمد 96 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 100 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 98 خوزستان 1398/09/13 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 خوزستان 1398/09/13 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 خوزستان 1398/09/13 قبول  
البوغبیش فاطمه مهدی 1891237284 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 85 _ خوزستان 1398/09/13 قبول  
احمدی پور فریدون بیگلر 1779 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 91 خوزستان 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
اورش محمود صالحی آزاده علیرضا 48616 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 92 خوزستان 1398/09/20 قبول  
باهران آناهیتا اکبر 1262 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 خوزستان 1398/09/20 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 حجم سازی WO-084 _ 93 خوزستان 1398/09/20 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 حجم سازی WO-084 _ 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
حسینی مصطفی شکراله 15 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
آل موسی بی بی کبری سید محمود 901 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 100 خوزستان 1398/09/20 قبول  
نفرسفیددشتی الهام ناصر 651 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 99 خوزستان 1398/09/20 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 86/50 96 خوزستان 1398/09/20 قبول  
جمالی عبداله مجید 3838 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 96/70 95 خوزستان 1398/09/20 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 ساخت پروژه WO-573 _ 92 خوزستان 1398/09/20 قبول  
الهامی الهه محمود 264 ساخت پروژه WO-573 _ 93 خوزستان 1398/09/20 قبول  
حوائج عباس فضل اله 351 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
علیزاده سیروس غلامرضا 29184 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
نیروزاد محمود حسین 534 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
قنواتی امین نب هان 2125 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
ملک پور مصطفی رحیم 7 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 95 _ خوزستان 1398/09/20 قبول  
رجب زاده ابراهیم داراب 632 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 82/70 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
عادلپور سعید محمدرضا 17996 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی UB-401 _ 91 خوزستان 1398/09/27 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 65 _ خوزستان 1398/09/27 مردود  
رزم آور روح اله قربان 16079 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 55 _ خوزستان 1398/09/27 مردود  
سرملی سعید سلطان محمد احمد 1646 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 85 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
اسدس راضیه سیدمحمد 93 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 86/40 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
عالی پور احمدی عصمت ابراهیم 590 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 97/30 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
فیض حداد محمد رضا 15 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 83/40 _ خوزستان 1398/09/27 قبول  
موسی پور عبدالحسین عزیز 1 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 خوزستان 1398/09/27 قبول  
مرهمی قدرت اله فرج اله 77 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 94 خوزستان 1398/09/27 قبول دوره تکراری
بهوندی نریمان علی محمد 1200 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 خوزستان 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.