سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جوادی نسب ابوالفضل غلامرضا 1054 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
صفائی آذر اسداله 35801 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 80 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
اسلامی ملکی الهام علیرضا 4256 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 99 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
ایوبی نیا مریم غلامرضا 992 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 100 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
عبدی طیبه حسن 910 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 100 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 95 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 96 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
محمدرضا زاده اعظم علی 27721 زیورآلات رزینی WO-111 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 90/10 _ خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
رضوی تقوی سیدسعید سیدعلی 3855 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 83/40 _ خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
سیدی سید مهدی سیدمحمد 17989 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 90/10 _ خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
موسوی محمد سیدهاشم 196 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 90 82 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول دوره تکراری
نظری دوست علی محمد زین العابدین 2 هرس درختان میوه FO-028 90 91 خراسان رضوی 1398/09/06 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 82/60 88 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
دوران پور یوسف شیرمحمد 6 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 95/70 88 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 غ غ خراسان رضوی 1398/09/13 مردود  
جوادپور هایده جواد 9 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 100 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
رسولخانی منیره موسی 14 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 غ غ خراسان رضوی 1398/09/13 مردود  
نظری دوست علی محمد زین العابدین 2 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 96 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
ارجمندی خدیجه رمضان 394 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 94 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
منصودی سید مرتضی سیدحسن 2525 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 89 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
محمدی موسوی بی بی مریم سید محمود 947 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
مروتی زکیه عبدالعلی 84 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 97 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
جهانگیر کاخکی مهدی اسماعیل 954 سنسورها PE-028 96 _ خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
سیدی سیدمهدی سید محمد 17989 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 88 _ خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
فرازمندی محسن حسین 5379 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
قربانی یاقوتی مریم احمد 366 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
مروی فاطمه تیمور 165 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 خراسان رضوی 1398/09/13 قبول  
کریمی فرشید محمدعلی 120 برش قطعات WE-075 95 86 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
واحدی سیدرضا سیدحسین 202 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 93/40 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
حمیدی عبدالناصر محمد 423 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 91 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
محمدرضا زاده اعظم علی 27721 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 100 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 93 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
قربانی یاقوتی مریم احمد 366 حجم سازی WO-084 _ 91 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
نوروزیان سعدآباد زکیه قربانعلی 501 حجم سازی WO-084 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
حسینی تبار سیده مرضیه سیدغلامرضا 66 ساخت پروژه WO-573 _ 92 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
شیفته زهره علی اکبر 1502 ساخت پروژه WO-573 _ 92 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 70 _ خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
سیدی سیدمهدی سید محمد 17989 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 85 _ خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
عراقی زیبا اروجعلی 590 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 90 _ خراسان رضوی 1398/09/20 قبول  
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
عباسیان محمد علی اصغر 1084 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 96/60 _ خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
شایگان مقدم افسانه علی اصغر 12 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی UB-401 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
خبازمافی نژاد مجید غلامرضا 4430 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 75 _ خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
حسین زاده علی محمدحسن 426 چیلرهای تراکمی سطح 1 IN-029 80 84 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
ترزال رضا قربانعلی 1851 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88/70 _ خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
احتشامی فر فاطمه محمدجمعه 149 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
اسحقی خرم آبادی بتول علی محمد 1275 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 90 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 80 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
یعقوبی رضوان گل محمد 37 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 95 خراسان رضوی 1398/09/27 قبول  
رمضانی نسب حسن ابراهیم 1185 بهره وری درسیستم های مکاترونیک صنعتی EL-940/0 _ 80 خراسان رضوی 1397/12/21 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.