سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فوداجی سمیه محمد 24 آشپز سنتی FO-089 93/30 95 خراسان جنوبی 1398/09/06 قبول  
برات پور آمنه حسین 10 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 87 خراسان جنوبی 1398/09/06 قبول  
سلطانی سمانه محمدرضا 2925 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 84 خراسان جنوبی 1398/09/06 قبول  
ترابی آزاد سهیل علی 175 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 93/30 88 خراسان جنوبی 1398/09/06 قبول  
رضائی حمید محمد 375 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 87 خراسان جنوبی 1398/09/20 قبول  
اسلامی سیدعلیرضا سید حسین 277 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 97 خراسان جنوبی 1398/09/20 قبول  
حسنی مهدی محمدعلی 15 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 90 خراسان جنوبی 1398/09/20 قبول  
آزادنژاد علیرضا غلامرضا 11342 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 99 خراسان جنوبی 1398/09/20 قبول  
دلیر علی محمد 1452 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان جنوبی 1398/09/20 قبول  
میری فاطمه محمد 129  +NETWORK IT-210 93/40 _ خراسان جنوبی 1398/09/27 قبول  
حاجی زاده بلال غلامعلی 61 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ خراسان جنوبی 1398/09/27 قبول  
دلیر علی محمد 1452 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ خراسان جنوبی 1398/09/27 مردود  
مرشد زاده محسن محمد 638 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 88/30 _ خراسان جنوبی 1398/09/27 قبول  
نوروزی باقر غلامرضا 3 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 خراسان جنوبی 1398/09/27 قبول  
اسماعیلی قاسم عباس 92 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88/80 _ خراسان جنوبی 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.